Tuesday, August 30, 2005

படிவு - 13


'04 ஜூன், 17 11:00 மநிநே.
பிறந்த ஊரைப்போல, படித்த ஊர்களும் நெஞ்சிலே நின்று கொள்கிறன. கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகள் நெ'ஓர்லின்ஸ் அப்படியாகப் பிடித்துக்கொண்டது. பிரெஞ்சுச்சதுக்கம்; தெருவண்டி எனப்படும் 'ட்ராம்'; கேஜன் - க்ரியோல் உணவு; ஜாஸ் - அக்காடியன் இசை; மாடி க்ரா; மிஸிஸிப்பி ஆறு; பொஞ்சட்ரீன் ஏரி; சார்ல்ஸ் வீதிமருங்கு வீடுகளின் கலை; புதைகுழிகள்; ஓடபேன் பூங்கா; உவூடு மந்திரக்காரர்கள் & ஜாஸ் மரணவூர்வலங்கள்; எங்கிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் நகரமத்தி ஸுப்பர்டோம் ........................ கூடவே, கோடைகளின் ஓடவைக்கும் தென் திசைப்பெரும்புயல்.

அமெரிக்காவிலே பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்றிலே மூன்றாவது மிகமோசமான புயலாக, முந்தநாள் கத்ரீனா நெ'ஓர்லியன்ஸினை உலுப்பி எழுப்பியிருக்கின்றது. அடிப்படையிலேயே கொஞ்சம் மழை பெய்தாலும், ஆடிப்போகும் ஊர் நெ' ஓர்லியன்ஸ். பிரெஞ்சுக்காரர், சதுப்புநிலத்திலே துறைமுகவசதிக்காக மிஸிஸிஸிப்பி ஆற்றுமுகத்துவாரத்திலே நிரப்பிக்கட்டிய நகர்; ஒரு புறம் மிஸிஸிப்பி ஆறு; மறு புறம் கடல், மூன்றாவது பக்கம் கடலோ எனப் பிரமிக்கவைக்கும் 24 மைல் நீளத் தொடர்பாலம் குறுக்கோட, பொஞ்சட்ரீன் ஏரி. இவையிடையே, இவற்றின் மட்டத்துக்கு ஆறடி கீழ்த்தாழ, நெ' ஓர்லியன்ஸ் நகர். ஊருக்குள்ளே வரும் நீரை உறுஞ்சி அனுப்ப, ஒன்றோ இரண்டோ மட்டுமே மழைநீரகற்றும் குழாய்களுடனான வசதி; எப்போதும், பெரும்புயலுக்கு, நகர் "கூழ்ப்பானை" (Soup Bowl) என வர்ணிக்கப்படும். ; மேலும், கடல்மட்டத்துக்குக் கீழான நிலையிலே இருப்பதாலே, நிலமட்டத்துக்கு மேலே கல்லறைகளிலே புதைக்கப்படும் பிணங்கள் வெளியே மிதப்பதும் அவற்றினை மீண்டும் எடுத்துப்புதைப்பதும் என்ற மிகவும் மனவழுத்தம் தரக்கூடிய சம்பவங்களும் ஒவ்வோர் ஆண்டிலும் நடக்கும். அருந்தப்பிலே '1998 இலேயும் '2002 இலேயும் நகர் தப்பியது. இந்த முறை அந்தளவுக்குத் தப்பிக்கும் வாய்ப்பிருக்கவில்லையென்றாலுங்கூட, எண்ணியதிலும்விடப் பரவாயில்லையென்ற நிலையிலே ஓரளவு திருப்தியடைந்திருக்கின்றார்கள்.

புயலோடு வரும் அபாயங்கள் காற்றும் மழையும் சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்கள்தான்; இவை குறைத்து மதிப்பிடப்படமுடியாது; ஆனால், அதன்பின்னாலே ஆற்றுமண்தடுப்போ, ஏரிமண்தடுப்போ உடைத்தால் வரக்கூடியதுதான் பெருமபாயம்; நேற்றிரவு, பொஞ்சரிட்டன் ஏரியிலே இப்படியாக உடைப்பு நிகழ்ந்திருக்கிறது. இயன்றவரை உடனடியாக, மின்சார, தொலைபேசி வசதிகளை ஏற்படுத்திக்கொண்டாலுங்கூட, வெள்ளத்துடன் குடிநீர்வசதி, கழிவகற்றல் வசதி, நோய்த்தொற்று என்பன பெரிய சிக்கல்களாக இருக்கும்; சரியான அழிவு விபரங்கள், அங்கும் நேரடித்தாக்குதலுக்குட்பட்ட, மிஸிஸிப்பி மாநிலத்தின் ப்லொக்ஸி நகரிலும் மதிப்பிட்டுமுடியவில்லை.

அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளிலே இருக்கும் திட்டமிடல் வசதிகளாலே (FEMA போனற அரசமைப்புகளாலே)இவ்வழிவுகள் வளர்முகநாடுகளிலே ஏற்படுவதிலும்விடக் குறைவானதாகவே இருக்குமென்றபோதிலும், "This is our Tsunami" என்றவகையிலே இம்மாநிலத்தார் சொல்வதிலும் உண்மை ஓரளவுக்கு உண்டு; அமெரிக்காவின் வறுமையான மாநிலங்களிலே, தென்திசைக்குடா அடுத்த பெருஞ்சாலை 10 ஊடறுத்தோடும் நெ'ஓர்லியன்ஸ் இருக்கும் உலூயிசியானா மாநிலம், மிஸிஸிப்பி மாநிலம், அதையடுத்த அலபாமா மாநிலங்கள் அடங்கும். கலிபோர்னியா நிலநடுக்கத்துக்கும் மஸாஸுஸெட்ஸ் பனிப்புயலுக்கும் புளோரிடா மழைப்புயலுக்கும் செய்ததுபோல, செலவழிக்கக்கூடிய வசதி இம்மாநிலங்களிடமில்லை. அந்நிலையிலே இம்மாநிலங்கள் மீண்டும் பழையநிலைக்கேனும் நிமிர்ந்தெழுவது மிகவும் பிரயத்தனப்படவேண்டியிருக்கும்.

நெ'ஓர்லியன்ஸுக்கும் அதற்கு மேற்கிலே இடெக்ஸ்ஸாஸ் மாநிலம் நோக்கிப்போகும் உலூசியானாவின் தலைநகரான பட்டன்ரூச்சுக்குமிடைப்பட்ட பிரதேசம், புற்றுநோய்த்தாழ்வாரமென, அப்பிரதேசங்களின் வேதியற்றொழிச்சாலைகள் குறித்துக் கருதப்படும்; இவ்வேதியற்றொழிச்சாலைகளும் மெக்ஸிகோகுடாவிலிருக்கும் எரிபொருளகழ்வும் சுத்திகரிப்பும் உலூயிஸியானாவின் சூழலுக்கான அக்கறையுள்ளவர்களினாலே எப்போதும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுக்கொண்டேயிருக்கின்றன. இவ்வேதியற்றொழிச்சாலைகளிலே புயல் சேதமேற்படுத்தின், புயலின் அளவையிட்டும் வேதியமப்பொருளின் தன்மையையிட்டும் பாதிப்பு எவ்வளவு பிரதேசத்திற்கிருக்கும், அந்நிலையிலே எவ்வாறு மக்களை வெளியேற்றுவதென்பதெல்லாம் குறித்து ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. ஆனால், ஆய்வுகளின் முடிவுகளின்பின்னான பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது தனியே அறிவியல், சமூகவியல் மட்டும் சார்ந்த விடயமில்லையே; உள்ளூர் அரசியலும் திறைசேரிப்பொருள்நிலையும் தீர்மானிக்கிற சங்கதிகள் இவை. தற்காலிகமாக, எரிபொருள் உற்பத்தி, சுத்திகரிப்பு, விநியோகம் தடங்கிப்போயிருப்பதால், ஏற்கனவே அமெரிக்காவிலே ஏறிநிற்கும் எரிபொருள்விலை இன்னும் ஏறுமயில் ஏறிவிளையாடும்.

உலூஸியானாவின் தென்மேற்குப்பகுதிகளிலே, அமெரிக்காவின் சீனியுற்பத்தியிலே முக்கியம் வகிக்கும் உலூயிஸியானாவின் கரும்பு விவசாயப்பகுதி. இவை 1992 இன் அண்ட்ரூ புயல் போல இல்லாது, தப்பி, நெ' ஓர்லியன்ஸின் கிழக்குப்பகுதியே சேதமடைந்திருக்கின்றது. ஏற்கனவே இறக்குமதியாகும் சீனியினாலே நொடிந்துபோயிருக்கின்றோமென உலூயிசியானாவின் சீனியுற்பத்தியாளர்கள் ஒப்பாரி வைத்துக்கொண்டிருக்கையிலே, இப்புயலும் சேதமேற்படுத்தியிருப்பின், மாநிலத்துக்குப் பெரும் பொருளாதாரநட்டமே.

ஆனால், உலூயிசியானாவுக்கு, "தனக்கு வந்தது மிஸிஸிப்பியோடு போனது" என்ற நிலையிலே நிம்மதி.


'05 ஓகஸ்ற், 30 12:00 கிநிநே.14 comments:

பரி (Pari) said...

பிரெஞ்சுக்காரர், சதுப்புநிலத்திலே துறைமுகவசதிக்காக மிஸிஸிஸிப்பி ஆற்றுமுகத்துவாரத்திலே நிரப்பிக்கட்டிய நகர்;
>>>
தகவலுக்கு நன்றி.

சாலைகளில் படகு விடும் அளவுக்கு நீர் மட்டம் இருப்பது இப்போது புரிகிறது.

இதிலிருந்து மீண்டு வர பல ஆண்டுகள் ஆகும்.

இது சும்மா ஜாலிக்கு:
Mardi Gras for Rebuilding New Orleans என்று வித்தியாசமாக எதாவது செய்து பொருள் சேமிக்கலாம். ஹாலிவுட் கன்னிகளைக் கூட்டி வந்து சிறப்புக் காட்சி வைக்கலாம். ஒரு நொடிக்கு $500 என்றோ அதற்கு மேலோ வசூலிக்கலாம் :)

KARTHIKRAMAS said...

/பிறந்த ஊரைப்போல, படித்த ஊர்களும் நெஞ்சிலே நின்று கொள்கிறன. கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகள் நெ'ஓர்லின்ஸ் அப்படியாகப் பிடித்துக்கொண்டது./
பொது நலத்திலே கலந்து சுயநலமா, கத்ரீனாவைப் பற்றி எழுதும்போதே மலரும் நினைவுகளா?

/பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது தனியே அறிவியல், சமூகவியல் மட்டும் சார்ந்த விடயமில்லையே/ இதுதான் கவனிக்கப்படவேண்டியது.

சி என் என், கத்ரீனாவின் வலிமை 3 க்கும் மேல் என்று சொல்லும் முன்னாலேயெ , ஒரு ஹெலிகாப்டர் கொண்டு பிரச்சினை இல்லாத கடற்கரை ஒரு மீட்புப்பணியை பெரிது"படுத்திக்" காண்பித்ததை பார்த்து எரிச்சலாகிப்போனேன், இரண்டு நாட்கள் கழித்துதான் அதன் முழுவலிமையையும் தெரியவருகிறது. உயிர்ச்சேதங்கள் சுனாமியோடு ஒப்பிடும்போது மிக மிகக் குறைவு, என்றாலும் பழைய நிலைமைக்கு வர தாமதமாகும்.

டிசே தமிழன் said...

படித்த நகர் பற்றிய நனவிடைதோய்தலுக்கும், வரலாற்றுக்கும் நன்றி. நீங்கள் படித்துக்கொண்டிருக்கும்போது செய்த 'குழப்படிகளை' ' பிறகொரு சமயத்தில் எழுதவும் :-). இல்லாவிட்டால் நானும் கார்த்திக்கும் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப எழுதவேண்டி வரும் என்று எச்சரிக்கை செய்கின்றேன்/'றோ'ம்.
.................
இந்தப் கொடும் புயற்காற்றில் அழிவிலிருந்து மிக விரைவில் அந்த நகரத்து மக்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்று நம்பிக்கை கொள்கின்றேன்.

-/பெயரிலி. said...

/Mardi Gras for Rebuilding New Orleans என்று வித்தியாசமாக எதாவது செய்து பொருள் சேமிக்கலாம்/
மாடி க்ரா காலத்திலே பிரெஞ்சுச்சதுக்கத்தின் விடுதிகளின் மாடங்களிலே லொஸ் வெகாஸ் துகிலுரிநடனப்பெண்களை நிறுத்துவது தொடக்கம் இந்தக்கூத்தாகத்தான் இதுவரை நாள் நடக்கின்றது; மாநகரசபையும் வரிநிமித்தம் கண்டும் காணாமல் விட்டுப்போகின்றார்கள்.
தவிர, ஒவ்வொராண்டும் ஒரு மாடி க்ரா ஊர்வலத்திலே (ஹரி ஹொனிக் ஜூனியரின்) எப்படியும் ஒரு ஹொலிவுட் நடிக/நடிகை வந்தே தீருவார். வசூல் செய்வதானால், வேறுமாநிலங்களிலேதான் பார்க்கவேண்டும்.

ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ! கொலைகாரக்கலைஞ இரட்டையரே, உங்களிருவருக்கும் பேசாமல் ராகு-கேது என்றே இன்றிலிருந்து நாமம் சூட்டுகிறேன். "ராகு யார்? கேது யார்?" மீதி கணித்திரையிற் காண்க. ;-)

சன்னாசி said...

//உங்களிருவருக்கும் பேசாமல் ராகு-கேது என்றே இன்றிலிருந்து நாமம் சூட்டுகிறேன்.//

இருந்தாலும் ஒரு படத்தில் இருக்கும் தலையை இன்னொரு படத்தில் பொருத்தினால் பொருந்தவில்லையே? ;-)

நேற்றுத்தான் இதுமாதிரி ஒரு தாழ்வான பிரதேசத்தில் நியூ ஆர்லியன்ஸ் இருக்கிறதென்று தெரியவந்தது! சிக்கலான நிலைமைதான்!!

-/பெயரிலி. said...

ஆஹா, ராகு - கேது என்று பேசினதுதான் பேசினோம்... தமிழ்ப்பாம்பு வந்திருக்கிறது ;-)

மூன்று பாம்புகளுக்குமாக மூன்று நாட்களின் முன்போட்டது

Anonymous said...

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/20050831/ap_on_re_us/katrina_new_orleans

Alex Pandian said...

நியுஓர்லியன்ஸில் பாதிப்பு என்றவுடன் எனக்கும் தங்கள் 'படித்த காலம்' தான் நினைவுக்கு வந்தது. தங்களுடைய பழைய பதிவுகள், மடல்களில், நியுஓர்லியன்ஸ் நகரின் வீதிகளில் எம்மையும் கைபிடித்து அழைத்துச் சென்ற உணர்வு இருப்பதால், பாதிப்பு, புயல், மழை என்று கேட்டவுடன் நகரின் மீதான ஒரு அனுதாபம் எமக்கும் ஏற்பட்டது. காத்ரீனா என்ற புயல்/மழை எல்லாம் இல்லாமல் சாதாரண 6 செ.மீ மழைக்கு இங்கு (பெ)எங்களூரில் எல்லாம் நீரில் மிதக்கிறது -

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1213875.cms

மும்பை /நியுஓர்லியன்ஸ் அளவு மழை பெய்தால்.........

- அலெக்ஸ்

பரி (Pari) said...

மாடி க்ரா காலத்திலே பிரெஞ்சுச்சதுக்கத்தின் விடுதிகளின் மாடங்களிலே லொஸ் வெகாஸ் துகிலுரிநடனப்பெண்களை நிறுத்துவது தொடக்கம் இந்தக்கூத்தாகத்தான் இதுவரை நாள் நடக்கின்றது; மாநகரசபையும் வரிநிமித்தம் கண்டும் காணாமல் விட்டுப்போகின்றார்கள்.
>>>
வினாடிக்கு $500ன்னு சொன்னது இதுக்குத்தான். புரிஞ்சிக்க மாட்றீங்களே :P

-/பெயரிலி. said...

விநாடிக்கு..... கேட்டால், தண்ணியிலே மிதக்கிற நீர் ஓர்லியன்ஸ்காரன் ஒரு விநாடியென்ன, நூற்றிலொரு விநாடியிலேயே மேலே மிஸிஸிப்பியிலே நீந்திவந்து கொலையே செய்வான் ;-)

-/பெயரிலி. said...

அலெக்ஸு, பெங்களூர் நீரெல்லாம் சரி; அடுத்த முறை பொஸ்ரன் வந்தால், உடனே அடுத்த கரைக்குத் தாவாமல், முன்கூடியே சொல்லி வாரும்.

சுந்தரவடிவேல் said...

கடந்த வாரத்தில்தான் சூப்பர்டோமைப் பற்றிப் படித்துக் கொண்டிருந்தேன், அதன் கட்டிடக் கலைக்காக. இப்போது அதன் கூரையில் ஏதோ பழுதென்றும் அங்கிருந்தும் மக்களை வெளியேற்றுவதாகவும் அறிகிறேன். சதுப்பு நிலத்தின் தன்மையினால் தரையின் மேலேயே நிறுவப்பட்ட எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் வரும் நாட்களில் கசிவினால் பெரும் மாசுபாட்டை உண்டாக்குமென்று தெரிகிறது. ஏழை மாநிலங்கள் மீது காட்டப்படும் மெத்தனம் நடுவணரசின் மீது மக்களைக் கோபம் கொள்ள வைத்திருக்கிறது.

-/பெயரிலி. said...

/சதுப்பு நிலத்தின் தன்மையினால் தரையின் மேலேயே நிறுவப்பட்ட எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் வரும் நாட்களில் கசிவினால் பெரும் மாசுபாட்டை உண்டாக்குமென்று தெரிகிறது./

இஃது ஒரு சங்கிலிவிளைவு. சும்மாவே, நியூ ஓர்லியன்ஸ் ஓர் அழுக்கு நகர் - குறிப்பாக, மாடி க்ரா நேரத்திலே மழையும் பெய்தால், கேட்கவே வேண்டாம்.

சாதாரண, பெற்றோலின் கசிவே காடும் வண்ணக்கோலம் பயமுறுத்துகிறது

புயலின் தாக்கங்கூட, லூயிஸியானாவின் தெற்கிலே மெக்ஸிக்கன் குடா நோக்கிப் பரந்திருக்கும் சதுப்புநிலம் இப்போதைய வேகத்திலே அழிந்துகொண்டு போகாவிட்டால், இத்துணையிருந்திருக்காது.

-/பெயரிலி. said...

இப்போது எப்படியாக புயலெதிர்ப்பு முன்னடவடிக்கைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகை, தேசியபாதுகாப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டதென வாதிக்கின்றார்கள்.

1999 இலே, மிஸிஸிப்பி ஆற்றுக்கும் பொஞ்சட்டரின் ஏரிக்குமிடைப்பட்ட பிரதேசத்திலே, ஒரு bayou (ஓடை/வாய்க்கால் எனலாம்) இலே நீரடிப்படிவுமண் மாதிரிகளை எடுக்க, ஒரு சின்ன ஓடத்திலே (canoe) தண்டு வலித்துப் போனோம். பக்கத்திலே ஓர் எரிபொருள்சுத்திகரிப்பாலை. ஓடைநீரிலே எரிபொருட்படிவும் மணமும் மிகவும் தெட்டத்தெளிவாகத் தெரிந்தன (நீரடி இதன் காரணமாக ஒளிபுகாமல் தெரியவில்லை). இதேபோலவே, வேதியலாலைகளின் புகையும். மழையும் காற்றும் வந்தால், அடித்துச்செல்லப்பட்டு, மக்களிருக்குமிடங்களிலே கீழிறங்கும்.

எனினும், எரிபொருள் அகழ்வினையும் சுத்திகரிப்பினையும் நாட்டின் மீதிப்பகுதிகளுக்கு விநியோகிப்பதையும் உலூயிஸியானாவிலே நிறுத்துவது பொருளாதாரக்காரணங்களினாலே நிச்சயமாகச் சாத்தியமில்லை. ஆனால், அதனை இயன்றவரை சூழலுக்குக் குந்தகம் வராமல் செய்யச் சட்டமும் அரசியலும் இடம் கொடுக்கவேண்டுமென்பது முக்கியம்.