Saturday, April 22, 2017

தெர்மோகொல் - தர்மக்கோல்


“ஓடும் வைகைக்கு மண்ணணை கட்டப்போய் மதுரைச்சொக்கருக்கு அடி!
காயும் வைகைக்கு மேலாடை கட்டப்போய் ஜெயக்குமரருக்கு மீம்!” என்பதுபோலச் சமூகவலையிலே கடந்த இருநாட்களாகக் கருத்துகள்,

நீதியாக அரசியலறிவியல் செய்யாதவனும் அநீதியாக அறிவியலரசியல் செய்கின்றவளும் ஆளுக்காள் குறைந்தாரில்லை.

அகண்டு கிடக்கும் நாட்டிலுள்ள ஆறு குளமெல்லாம் வெட்டி ஒட்டி ஓட்டி நீர்ப்பிரச்சனையைத் தீர்க்கலாம் என்று கனவு காணச் சொல்கின்றவர்களை அறிவுத்தந்தையராகவும், “அதற்கு ஆயிரம் ரூபா என் கணக்கிலே தருகின்றேன்”  என்பவர்களை வீரதீரநாயகராகவும் அண்ணாந்து பார்க்கின்றவர்கள், சிறுபரப்பில் குளிர்தடம் கொண்டு நீர் மூடி ஆவியாதலைத் தவிர்க்கலாம் என்று கருத்தளவிலே சொல்கின்றவர்களைக் கோமாளிகளாகப் பார்த்து நக்கல் செய்கின்றார்கள்.

மூவிடுக்கு (Three-Gorge), நர்மதா போன்ற பேரணைத்திட்டங்களைச் சூழற்பாதுகாப்பு, கட்டாயக்குழும இடப்பெயர்வு, தனியாள் உளவியற்றாக்கம் போன்ற காரணங்களாலே இப்பக்கத்திலே எதிர்ப்பவர்களே  பொருளாதார நோக்கிலே நதியிணைப்புத்திட்டங்கள் சாதிக்கமுடியுமென்றும் வேண்டுமென்றும் பேசுகின்றார்கள். ஆனால், நதியிணைப்புக்கான கட்டுமானமென்பது தொழில்நுட்ப, பொருளாதாரக்கோணங்களிலே சாத்தியமானதா, நீரியல், சூழல்நலன் பார்வைகளிலே பொருத்தமானதா என்பதை ஆய மறுக்கின்றார்கள். நதிகள் ஓடும் திசை, நிலவமைப்பு, செயற்படுத்துவல்லமை இவற்றின் அடிப்படையிலே ஆறுகளின் இணைப்பானது இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்குச் சாத்தியமானதல்ல; சிறப்பான விளைவுகளைத் தருவனவுமல்ல. இணைந்த பேராறும் அது கடந்து ஓடும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் அந்நேர அரசியலுக்கு உள்ளாகி இப்போதிருக்கும் அதே நிலையைத்தான் கொண்டிருக்கும். அரசியல் மாறாமல், பரிவுடனான புரிந்துணர்வு மாநிலங்களுக்கிடையிலே ஏற்படாதவரையிலே, ஆற்றிணைப்பு நீர்வளத்தினைப் பயனர் தேவைக்கேற்பப் பகிருமென்று கனவு காண்பதில் அர்த்தமில்லை.

 ஆனால், தமிழக அமைச்சரின் காகிதக்கப்பல் செய்து கடலிலே விடுதல் போலத் தோன்றும் குளிர்படுக்கைத்தெப்பவிளையாட்டு அவர் செய்த வகையிலே ஒரு பிரமாண்டமான கோமாளித்தனமாகத் தோன்றலாம். ஆனால், கருத்தளவிலே , வைகைஅணையின் நீர்பரப்பினைப் பொறுத்துப் பார்க்கையிலே, சற்றே மாறுபாடான பொருத்தமான நீர்மூடு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியிருந்தால், அதைப் பயன்படுத்துவதற்கான பொருளாதாரம் வசப்பட்டிருந்தால், சாத்தியமானதே.

2015 இலே கலிபோர்னியா மாநிலத்தின் லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஏரியிலிருந்துவெம்மையாலே அதீதமாக நீர் ஆவியாகாமல் தடுக்கநீர்மேற்பரப்பிலே 95 மில்லியன்நீர் நிரப்பிய நான்கு அங்குல விட்டமுள்ள நெகிழிப்பந்துகளைப் பரப்பினார்கள். செலவு 35 மில்லியன் டொலர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. கோளவடிவின் காரணமாக அடுத்தடுத்திருக்கும் பந்துகளினூடாக நீருள் காற்றூடு புகவும் அகலவும் இடைவெளியுமிருந்தது; இது காற்று நீரோடு கலக்கவும் நீருயிரிகள் சுவாசிக்கவும் வழி|ளி செய்ய வாய்ப்பினையும் தரக்கூடியது.

லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஏரியின் கொள்ளளவு 3.3 பில்லியன் கலன்கள்; வைகை அணையின் கொள்ளளவு 6.143 மில்லியன் கனவடி (45.95 பில்லியன் கலன்கள்). மேற்பரப்பு தமிழக அமைச்சரின் நீர்ப்பாய்விரிப்போ கையது கொண்டு மெய்யது பொத்தின கதையாக, ஐந்து சதவீத நீர்ப்பரப்பினைக்கூட மூடியதோ தெரியவில்லை. மேலும், நுண்டுளையற்ற செவ்வகப்பாய்களால் முழுக்கவே மூடியிருந்தால், தண்ணீரிலேயே மீனழவும் வைக்காமல், மீனழுக வைத்திருக்கும். தமிழகம் போன்ற ஒரு மாநிலத்துக்கு அத்துணை செலவிலே நீர்மூடு நுட்பம் அவசியமா என்பது வேறான கேள்வி. கப்பல்கள் மோதிக் கடல்நீரிலே ஒழுகின எரிபொருளை வாளிகளாலே அள்ளிபோட்டுக் கடலைச் சுத்திகரிக்கலாம் என்று தொழிற்பட விட்ட பொன்னார்தேசத்திலே, இப்படியான குறைச்செயல் அமைச்சரை விமர்சிக்கலாம் என்றே வைத்துக்கொள்ளலாம்; ஆனால், அதனையொத்த தொழில்நுட்பத்துக்கு வாய்ப்பேயில்லை என்பதுபோல, நக்கல் செய்வது எறிதலின் பின்னால், தம்மீதே திரும்பும் அறிதலின் குறையான எறிவளையின்றி வேறில்லை – குறிப்பாக,தேசிய நதியிணைப்புக்கனவுகளை அடிக்கடி இரைமீட்டும்வேளையிலே.

Friday, March 31, 2017

நான் வட்டச்சிறையுள் முட்டும் குருடன் : இரிஷி ப்'ரப்ஞ்சன்


திசை
6 ஒக்ரோபர் 1989
பக்கங்கள் 8 & 11

நான் வட்டச்சிறையுள் முட்டும் குருடன்
இரிஷி ப்ரப்ஞ்சன்
 சித்திரம் - அருந்ததி


தடக்கிவிழக் கண்டேன்.
யானும் அவனும் எவ்வழி அறிதும்?

Monday, February 27, 2017

பாடகர் சாந்தன்

விடுதலைப்புலிகளின் எழுச்சிப்பாடல்களுக்குக் குரலாகவிருந்த ஈழத்தின் பாடகர் சாந்தன் மறைந்திருக்கின்றார். விடுதலைப்புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயிருந்த பகுதிகளிலே வாழ்ந்திராத நான், அவரைக் குறித்து 2003 இன் பின்னாலே இணையத்திலேதான் வாசித்தறிவேன்; அவரினைப் போன்ற சுகுமார், மேஜர் சிட்டு ஆகியோரையுங்கூட. பாடல்களை எவர் பாடியதெனப் பார்க்கும் வழக்கமில்லாததாலே, அவர் பாடியவை எவையெனவும் அறியேன்.  

2009 இன் பின்னர் அவர்மீது டக்லஸ் தேவானந்தாவின் ஆதரவு மேடையிலும் பாடினார் என்று தமிழ்த்தேசியத்தின் ஒரு கூறு விமர்சித்தபோது, போராட்டத்துக்காகத் தன் இரு பிள்ளைகளைக் கொடுத்த ஒருவர் நொருங்கியிருக்கையிலே நெருக்கப்பட்டால், என்ன செய்யச்சொல்கின்றீர்கள் என்றுதான் கேட்கத் தோன்றியது. ஊரார் பிள்ளைகளுக்கு வந்தபோதெல்லாம் கவிதை புனைந்துவிட்டு, தம் பிள்ளைகட்கென்று வந்தபோது, அந்நியர் ஏடுகளுக்கு "அரசியலிலே பிறழ்ந்தவனுக்குக் கூற்றம் வரும்" என்பதுபோல நிறம் மாற்றிக்கொண்டு கட்டுரைகள் எழுதி அரசு ஆதரவு மேடைகளிலே ஏறி இணக்க அரசியலின் தேவை பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கிருந்த வாழ்க்கை சாந்தன் போன்றோருக்கு வாய்க்க அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருந்ததில்லை என்றே தோன்றுகிறது. இவ்வெண்ணம், அவரை அறியாதபோதும் பிபிஸியிலே அவர் மனைவி சென்ற ஆண்டு கொடுத்த செவ்வியொன்றிலே உள்ளே நோகவும் குற்றவுணர்வு ஏற்படவும் கேட்க நேர்ந்தபோது தோன்றியது. இதுபோன்ற கணங்களிலே அரசியல் பேசாத ஆமையாக ஓட்டுள்ளே முடங்கிவிட மட்டுமே முடிகிறது.


அந்த மண் எங்களின் நொந்த மண் 
அதன் எல்லைகள் மீறி யார் வராதவன்?


Saturday, February 25, 2017

எப்போதோ முடிக்கப் பட்ட காரியம்; இனியொரு பொல் ஆப்புமில்லை

உகந்தை முருகன்
ஈழத்தவர் இயக்கம், அமைப்புகளைக் கடந்து ஈஷாவினை ஆதரிப்பதாக யமுனா ராஜேந்திரன் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

அக்குறிப்பின் பின்னாலான கருத்துகள், ஈழத்தமிழருக்கு மதமே வலி தீர்க்கும் மருந்தானது (த்தை ஆற்றுப்டுத்த, தம் என்கேளா ஞ்சாவா, ன்மாகக் கள்மின்றி இறக்கு-தி செய்யப்ட?) என்பது முதல் இந்த மத வியாபாரத்திலே அவர்களுக்கும் வரும்படியிருக்கின்றது என்பதுபோலான வழிகளிலே எழுதப்பட்டிருந்தன. 

ஆனால், ஈழத்தவரை இவ்வகையிலே பொதுமைப்படுத்த முடியாதென்று பார்த்தவகையிலே சொல்வேன். 

இந்து சமயம், சிவசேனை, லக்ஷ்மிநாராயணர், ஹனுமார், சாஸ்தா என்ற வடிவுகளிலே ஈழத்தின் மரபுவழியார்ந்த (இன்னமும் ஆறுமுகநாவலரின் வெள்ளாசா(த்)தியம் ழச் செறிந்திருந்தாலும்) சைவத்தின் திருவுக்கு ஶ்ரீ சேர்க்கும் ஹிந்(திய)த்துவா மேலாதிக்கத்தையும், பறை என்ற பேரிலே தமிழகத்தின் "ரபான்" பறையினை நுழைத்து ஈழத்தின் பறை வடிவினைக் கெல்லிப் பெயர் பெயர்க்கும் இந்திய ஊடுருவலின் இன்னோர் ஒத்தோடு வடிவினையும் அமைப்பு+அரசியலிலே பிளந்திருந்தாலும் எதிர்க்கும் ஈழத்தவரையும் சுற்றிப்பார்த்தால், அதேயளவிலே காணலாம். இதைத் தொடர்ச்சியாக இணையத்திலே எழுதிக்கொண்டிருப்பவர்களைக் காணமுடியும். 
பொங்கல், காளிகோவில், திருகோணமலை

இன்னொரு கோணத்திலே பார்த்தால், சாதாரணமாக அரசியலின் கூறாக சமயத்தினைக் காணாத ஈழத்தமிழரொருவருக்கு இப்படியான சமய (அதாவது தமிழகத்தின் பயன்படுபதத்தினைப் போட்டால், "மத") உள்நுழைப்பு, ஊருடுவல் பற்றிய அருட்டலும் விழிப்பும் ஏற்படவேண்டிய தேவை இருப்பதில்லை; பேசுமொழி, அதுசார் நிலம், தேசம், தேசியம் அளவிலான ஒடுக்குதலுக்கு உள்ளானதாலே மொழி நுழைப்பினைப் பற்றிய அருட்டலும் எச்சரிக்கை உணர்வும் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு மதம் சார்ந்து இதுவரை நாள் இருந்ததில்லை. 
கிளிநொச்சி

இன்றைக்கு, தென்னாடுடைய சிவனே போற்றியிலிருந்து உணராமலே ஹிந்துத்துவாவின் ஷிவசேனாவுக்குள் ழுக்கப்பட்டிருக்கிறபோதிலே, முதலீட்டுச்சாமியார் கால்களிலே வீழ்கின்ற நிலையிலே அதை உள்நாட்டிலேயும் போன நாடுகளிலேயும் பெரும் மற்றைய மதம் சார்ந்த "அச்சுறுத்தலுக்கு" மாற்று அமைப்பாகவே தம்மை நிலைபடுத்தக் காண்கின்றார்கள் என்பேன். ஈழத்திலே, குறிப்பாகக் கிழக்கிலே, மொழிசார் நில & தேசியப்பிரச்சனை, மதம்சார் பாதுகாப்பைத் தனக்குக் கருவியாகக் கொள்ளும் அவலம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அரசமரத்தை வெட்டுவதுமுதல், பழங்காலத்துச்சிவாலயங்களைத் தேடிக்கண்டு புனருருத்தாரணம் செய்வதுவரை தம்மிருப்பினை நிலைப்படுத்துவதற்கான தந்திரோபாயமாகவே கொள்ளப்படுகின்றதாகத் தெரிகிறது. திருகோணமலை, மூதூர் மாவட்டங்களிலே இதனைத் தெளிவாகக் காணலாம். 

சிவசேனை ஈழத்தின் கிழக்கிலேயே அழுத்திக் காலூன்றி வளர்வதாகத் தெரிகின்றது; வடக்கிலல்ல. ஈழத்தின் கிழக்கிலே தமிழர்கள் என்ற வடிவிலே ஒடுக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பினைக் காட்டாமல், தமிழர்களே ஒடுக்குகின்றார்கள் என்ற வகையிலே பேசிக்கொண்டிருக்கும் தலித்திய, கிழக்குப்பிரிவினைவாத ஒத்தோடிகளும் ஶ்ரீலங்கா, அகண்ட்பாரத் அரசுகள்கூடச் சேர்ந்து மறைமுகமாக இப்படியான சிவசேனாக்களிலே வளர்ச்சிக்கு உரம்போட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால், மிகையல்ல. 

அண்மையிலே, மட்டக்கிளப்பிலே தமிழர் நிலம் பறிபோவதுபற்றியும் தமிழ் அரசாங்க ஊழியர்மீது தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் தாக்குதல் பற்றியும் யாழ்ப்பாணவெள்ளாளச்சைவமேலாதிக்கம் பற்றி மட்டுமே அறிக்கைவிட அமைக்கப்பட்ட ஶ்ரீலங்கா/இந்திய அரசுகளின் தேவ ஊழிய அமைப்புகள் வாய்களையே திறக்காமலிருப்பதுதான் இப்படியான சிவசேனாக்களைக் காலும் வேரும் ஊன்ற வைக்கின்றதென்பதைக் காணவேண்டும்.
கேதீஸ்வரம்

புலம்பெயர்ந்த பொருளாதார வசதிகொண்ட ஈழத்தமிழரின் பணக்காரச்சாமியார்மோகம், சாயிபாபாவிலே அவர்கள் கொண்டிருந்த அந்தக்காலத்து மோகத்தின் தொடர்ச்சியாகவே கொள்ளவேண்டும். என்ன கார் கொண்டுபோய்க் கண்ட யோகர் சுவாமிகளிலிருந்து புட்டபர்த்தி விஜயம்+ வியாழன் பஜனை சாயிபாபா ஊடாக கணியுகப்பெருஞ்சல்லிச்சாமியார்ஜிகளுக்கு விரிந்திருக்கின்றது. அவ்வளவே! ஈழத்திலேகூட, சிவசேனைக்கு முன்னாலேயே, வாழ்தலுக்கான வழியைச் சொல்கிறேனென்று இரவிசங்கர் புகுந்துவிட்டார். ஆனால், நம் ஒத்தோடி அரசுப்போராளிகளுக்கு, அடிக்க அப்பாரத் மஹானிலும்விட, தமிழ்த்தேசியத்தைப் பேசிக்கொண்டிருந்த சச்சிதானந்தத்தின் போசகத்திலேயான சிவசேனா வசதியான ஒரு கல்லில் பல மாங்காய்கள். அவ்வளவுதான். இதிலே திட்டும், திட்டுவாங்கும் எல்லோருக்கும் இயக்கும் நாதனான நட்ட கல் அகண்ட இந்தியாதான் என்பதுதான் முரண்நகை. 

இங்கு இன்னொரு முதன்மையான விடயத்தைக் குறிப்பிடவேண்டும். தமிழ்நாட்டிலேயே, ஹிந்துத்துவாவின் கோரத்துக்கு ஈடான அயோக்கியத்தன்மை பொருந்திய அரசியல் இஸ்லாம், பௌத்தம், அரசுசாராநிறுவனக்கிறீஸ்தவம் இவற்றின் அகோரங்களை இந்துத்துவாவை எதிர்க்கிறேன் பேர்வழி என்ற பேரிலே விமர்சனமின்றி ஆதரிக்கும் முற்போக்குக்கூட்டணிகளைப் பெருமளவிலே நாம் விமர்சிப்பதில்லை. அகண்ட பாரதத்திலே ஹிந்துத்துவாவின் அரசியற்பலத்தை எதிர்க்க எதிர்மத அடிப்படைவாதத்தை விமர்சிக்காமலிருப்பதுதான் இப்போதைக்குச் செய்யும் சரியான முடிவு என்பவர்கள், சிங்கத்துக்குப் பதில், கரடிகளைக் கட்டிக்கொள்கின்றார்களென்பேன். 
புதுக்குடியிருப்பு

அ. மார்க்ஸ் போன்ற யோக்கியர்கள் இப்படியாள குளறுபடித்திரிபுவாதிகள்.  அடிப்படைவாத இஸ்லாத்தினை விமர்சனமின்றி ஆதரிக்கும் அ.யோக்கியர்களையும் அம்பேத்கார் பேரிலே கொடுமையான அரசியற்பௌத்தத்தினையும் ஆதரிக்கும் தலித்தியப்போராளிகளையும் முற்போக்கு நற்போக்கடிப்பாளர்களைச் சுட்டுகிறேன். விமர்சனமற்ற என் எதிரிக்கு எதிரி நண்பர் என்ற பேரிலே இந்த ஆதரிப்பு நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றது. இப்படியான விமர்சனமறுமலட்டுத்தன்மை திராவிடக்குஞ்சுகளிலிருந்து தமிழ்த்தேசியக்குருமான்களைவரை பரவியிருப்பது இன்னமும் மோசமான நிலமை.  இந்நிலமை ஈழத்தவரிலே அல்ல, தமிழ்நாட்டிலேதான். விரலை அங்கேயும் சுட்டவேண்டும். வெறுமனே, "சாதியம் = தமிழ்த்தேசியம்", "தமிழ்த்தேசியம் = இந்துத்துவா" என்ற வகையிலே  சமனிலியான சமன்பாடுகளைப் போட்டுவிட்டுத் தப்பித்துக்கொள்ளும் தமிழ்நாட்டின் திராவிட, முற்போக்கு, தலித்திய அணிகள் தம்மைத்தாமே சிந்தனைப்புற்றுநோய்க்குச் சோதனை செய்து பார்க்கவேண்டும்.

இவ்விடத்திலே இதற்குச் சமாந்திரமான  ஈழத்தவரின்மீது தமிழகத்தின் முற்போக்காளர்களாலே வைக்கப்படும் இன்னொரு குற்றச்சாட்டினையும்  மறுதலிக்கவேண்டும். 

ஜெயமோகனின் காலிலேயும் காலச்சுவடு, கிழக்கு கைகளிலும் மாலன் அரவணைப்புகளிலும் சாநிக்குச் சரக்கு வாங்கிக்கொடுப்பதிலும் முண்டியடித்துக்கொண்டிருக்கும் ஈழத்து/ஶ்ரீலங்காவின் சிகாமணிகளுக்கு எதிர்நிலையிலே குரலைக் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கும் (புலம்பெயர்) ஈழத்தவரும் இருப்பதைத் தமிழகத்தின் முற்போக்காளர் என்று சொல்கின்றவர் மறந்தும் ஏன் சுட்டுவதில்லை?  


சாதிறுப்பு, றுங்ளை புரட்சிவிழாக்ளும் புதுமைச்செய்திளுமாக இன்மும் வெளியிட்டுக்கொண்டிருக்கும் மித்தின் முற்போக்காளர்கள் விரைவிலே விமர்னக்ரையேவேண்டும்

எப்போதோ முடிக்க, பட்ட காரியம்; 
இனியொரு பொல் ஆப்புமில்லை 
- புல்லுமில்லை.

Wednesday, February 15, 2017

மட்டக்கிளப்பு எழுக தமிழ்


கண்டதைச் சொல்லுகிறேன்

மு.கு.: இலங்கைப்பிரச்சனை குறித்து எழுதுவதானால், இலங்கையிலேதான் #போராளீஸ் ஆக இருக்கவேண்டுமாம்; அல்லது, அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் புலம்பெயர் சேர்டிபைட் #ரியல்மனிதப்போராளீஸ் ஆக இருக்கவேண்டுமாம். தமிழக அரசியல், அரசியியல், சிரியியல், சீரியல் பற்றிப் பேச அப்படியேதும் கட்டம் கட்டின க்வாலிபிக்கேஷன் சட்டமேதுமில்லாததாலே, ப்ரீயா #இன்ரநஷனல்ஓல்பேர்ப்பஸ்போராளி மாமேன் உட்ட பத்தி, காலம் இது. கண்மணி அம்போடு கடல்கடந்தவன் நான் எழுதும் காலமே... 😛

அம்மா செண்டிமெண்டல் தமிழன் 😜

அம்மா ப்கர் ஒவ்வொரு தமிழன் அரசியல் வாழ்க்கையிலும் அப்பாகூடப் பேச்சு வார் த்தை நடத்த முக்கியம். அம்மா செண்டிமெண்டல் தமிழன்😜


Sunday, February 05, 2017

Maryam Mirzakhani

Maryam Mirzakhani, an Iran born mathematician, is the First Woman to Win the the Fields Medal (‘Nobel Prize Of Mathematics’).

It does not mean that she is the first brilliant woman mathematician, but is the one first given.

The timing is very intriguing though like it was in 90's when the Indian beauty pageant contestants suddenly found themselves as Miss Universe and Miss World in the mid of globalization era.

Whatever the reason for delaying this award to be bestowed on a female mathematician, congratulations!

It is no wonder; even in engineering, I find female students do and focus far better than their male counterparts. However, when it comes to getting the right jobs (and salaries), things for "unknown reasons" work the other way. Sad State Of Affairs!

பிரிப்போம் சந்தி போம்

பிழையான நாளிலை சந்திப்பாய்ப் போச்சு.

முன்னவர் கேட்டார்:
"சசிகலா பின்வாசலாலே வந்தவரென்றால், சுமந்திரன் எவ்வாசலாலே வந்தவர்?"

மற்றவர் முறுகினார்:
"சுமந்திரன் பின்வாசலாலே வந்தவரென்றால், விக்கியர் எவ்வாசலாலே வந்தவர்?"

நடுவிலையிருந்தவர் பின் கதிரையிலை இருந்தவரிடம் திரும்பி முணுமுணுத்தார்:
"இரண்டும் சத்தமில்லாமல், எல்லாம் முடிஞ்சபிறகு கொழும்பிலையிருந்து வந்திறக்குமதியானதும் இறங்கினதுமேதானே?"

முன்னவரும் மற்றவரும் எட்டிக் கூட்டாய்,"கஜனும் கொழும்பிலையிருந்துதானே வந்து குதிச்சவர்?"

இராதை மாண்டாலும் கோதை ஆண்டாலும் நமக்கொரு குவளை இல்லை.

நான் எழும்பிப் பின்வாசலாலே இறங்கிப் படியிலே இருந்து பார்க்க, பனிப்புகாருக்குள்ளையும் சின்னப்பிள்ளையள் "சீ-ஸோஅப் & டவுன்" என்று விளையாடிக்கொண்டிருக்கிறது பார்க்கக் குழப்பமில்லாமலிருந்தது.

கையிலே கிடைத்த நேரத்தை வீணாக்கக்கூடாதென்று சுப்பிரமணியசுவாமியும் மணிசங்கர ஐயரும் எந்த வாடிவாசலாலே தமிழகத்தின் பிரதிநிதிகளாய் டெல்லிக்குப் போனவர்கள் என்ற ஈழத்தின் முதலாம்தேசியக்கேள்விக்குத் தாடியைச் சொறிந்துகொண்டு பதிலைத் தேடத்தொடங்கினேன்.

ஊனுடுத்தி ஒன்பது வாசல் வைத்திருப்பது ஒன்றும் பேசாதிருத்தற்காம்.

Demicrazy

இங்கிவளை நீ பெறுதற்கே
என்ன தவம் செய்தனையோ
#தமிழகம் !


Thursday, February 02, 2017

ஆனந்தம்

காந்தி மாஸ்ரரும் ஆனந்தமும் உப்புவெளியின் தபோவனமும் கோயிற்றிருவிழாக்காலங்களிலே அவரின் புத்தகக்கடைவிரிப்பும் '70. & '80 களின் முற்பகுதியிலே திருகோணமலையின் ஒரு மாறாக்காட்சி.

எச்சைவச்செத்தவீட்டுக்கும் தேவாரம், திருச்சுண்ணம் நிகழ்த்த ஒரு சேமக்கலத்தோடு, பண்டிதர் வடிவேல், இராமலிங்கம் மாஸ்ரரோடு காந்தி ஐயா நிற்பார். வடிவேல் மாஸ்ரரும் இராமலிங்கம் மாஸ்ரரும் 72, 73 இலே எனக்கு ஆசிரியர்கள். காந்தி ஐயா எனக்கு ஆசிரியரில்லை. ஆனால், அவரின் மனைவியார் கந்தையா மிஸ் தந்த தமிழ் மொழியடியும் கவளமும் எம்மிலே இப்போது இதை வாசித்துக்கொண்டிருக்கும் பலருக்கும் எழுத்துப்பிழையின்றி தமிழையும் சமயநம்பிக்கையற்றுப்போனாலுங்கூட, இன்றும் வரி தவறாது நவபக்திமான்கள் சறுகும்போதும், தேவார திருவாசகங்களைப் பிறழாது பேசவும் வைத்துக்கொண்டிருக்கின்றன.

காந்தி ஐயா, கந்தையா மிஸ், அவர்களின் மகன் முருகன், வளர்ப்புமக்கள் சாரதா வீதியிலே இருக்கும்போது, அடிக்கடி பாடசாலை நிகழ்ச்சி விடயமாகவோ அல்லது வேறேதோ விடயமாகவோ போகவேண்டி வரும். வீட்டுவாசலிலே தயங்கித் தட்டும்போது, நூல்களைப் பரப்பி வைத்துக்கொண்டிருப்பவர் பார்த்துவிட்டு, "ஆனந்தம்" என்பார்; திரும்பி உள்ளே பார்த்து, "அம்மா!" என்பார் (சென்ற ஆண்டு இலண்டனிலே பத்மநாப ஐயரின் அறையிலே அண்மையிலே நூல்கள் பரவிக் கிடக்கப் பார்த்தபோது, அதற்கு நான்கு நாட்களின்முன்னாலே பார்த்துவிட்டு வந்த காந்தி மாஸ்ரர் பரப்பிவைத்திருக்கும் நூல்கள்தாம் ஞாபகம் வந்தன). அவருடைய "ஆனந்தம்!" கூறலைவைத்து ஊருக்குள்ளே உலாவிவந்த பகிடிகள் பாடசாலைக்காலத்திலே எமக்குள் ஒரு பகுதி. (வீடெரிந்து போய்விட்டதென்று ஓடிவந்த ஒருவர் சொல்ல, காந்தி மாஸ்ரர், வழக்கம்போல, "ஆனந்தம்!" என்றார் என்பதாகவெல்லாம் ஆளுக்காள் கதையைக் கட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள்).

காந்தி மாஸ்ரர், இராமலிங்கம் மாஸ்ரர், திருகோணமலையின் சைவாலயங்களைப் பற்றித் தொகுத்து ஒரு நூலைத் தந்த பண்டிதர் வடிவேல், காந்தி மாஸ்ரரின் மைத்துனரான புலவர் சிவசேகரம், சிவன்கோவிலின் தர்மகர்த்தாவாகவிருந்த கணேசலிங்கம் இவர்களெல்லாம் ஏதோ வகையிலே திருகோணமலையினை சைவம் என்ற அடையாளத்தினூடாக, தமிழ்ப்பகுதியாக அரசியல் பேசாதே அடையாளப்படுத்தியவர்கள். (காந்தி மாஸ்ரரைப் பற்றி காந்தியத்தின் அடிப்படையிலான அமைப்பு தொடங்கும்போது, சந்தித்ததை டேவிட் ஐயா ஒரு செவ்வியிலே (சயந்தன் எடுத்த எழுநா செவ்வி?) கூறியிருந்தார்).

காந்தி ஐயாவினையும் கந்தையா மிஸ்ஸையும் 1996 இலே ஊருக்குப்போன நேரத்திலே அதேநேரத்திலே திரும்பியிருந்த, -கந்தையா மிஸ்ஸிடம் என்னோடு படித்த- இரு நண்பர்களோடு சென்று முத்துக்குமாரசாமி கோவிலுக்கு முன்னாலே தேர்முட்டியருகேயிருக்கும் வீட்டிலே சந்தித்து ஆசிரியருக்கு நன்றி பகிர வாய்த்தது. ஓர் ஆசிரியருக்கு அப்பாலுமான கருணையோடு எப்போதுமே எம்மைக் கவனித்துக்கொண்டவர் கந்தையா மிஸ்.

இவ்வாண்டு திருகோணமலைக்குச் சென்றபோது, திரும்புவதற்கு இரு நாட்களுக்கு முன்னால், ஆவணி ஐந்தாம் திகதி காலை முத்துக்குமாரசாமி கோவிலுக்குப் போனபோது, முன்னாலே இருக்கும் அவரின் வீட்டுக்கும் போனேன். மார்புப்புற்றுநோயிலே கந்தையா மிஸ் மறைத்த பின்னாலே மகன் முருகனோடு தனியே இருப்பவரை வயது நொடித்திருப்பதைக் காணமுடிந்தது. முற்றாக ஆளடையாளம் கண்டுகொள்ளமுடியாதவராக இருந்தார். என்னை ஞாபகப்படுத்தியபோதும் ஞாபகமிருக்கவில்லை. ஆனால், சற்றே பேசியபின்னாலே போகப்புறப்படுகையிலே, வந்தவர்களைச் சும்மா செல்லவிடக்கூடாதென்று சொல்லி, அங்குமிங்கும் தேடி, "இராமகிருஷ்ணவிஜயம்" ஓர் இதழை அளித்தார்; மிகவும் நெகிழ்ச்சியான தருணமிது. அதை வாசிக்கப்போவதில்லை என்றபோதுங்கூட இங்கே கொண்டு வந்தேன். ஒரு சஞ்சிகையை வாசிப்பதினாலேமட்டுமா பலன் கிட்டப்போகிறது? அதை தருகின்றவரின் அன்பினை அதனைத் தொடுதலாலேகூட திரும்பத் திரும்பத் திறக்காமலே வாசித்துக்கொண்டிருக்கமுடியாதா, என்ன?

சில நாட்களின் முன்னாலே, உடல்நலக்குறைவாலேயிருந்ததாக பேஸ்புக்கிலே செய்தியிருந்தது; இன்று மறைந்திருக்கின்றார். இவரோடு திருகோணமலையின் ஒரு நீட்சி முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது; ஞாபகக்கயிறுகள் நீண்டு தொடர்கின்றன.

"ஆனந்தம்" என்று சொல்ல முடியாத நிலையிலேயிருக்கின்றேன்.

Sunday, January 29, 2017

காட்சியும் காணோமும்


காட்சி: கானமற்றது


காலம்: படர்க்கையிலே கஷ்டகாலம்


களம்: இரணகளம்


போராட்டக்காரர் நகரங்கள் பரவி, கூடிக் குரலெழுப்புகின்றனர்.


"தடையை விலக்கு!
தடையை விலக்கு!" 


நாட்கள் நகர்வு; தொடரும் போராட்டம்.


மத்திய அரசுத்தலைவர்ஜி மாண்புமிகுமாநில அரசுத்தலைவர்களைத் தலைநகருக்கு அழைக்கிறார்; அணைக்கிறார்.


"அணைக்கிற மாதிரி அடிக்கவேண்டும். ஆறுமாதத்துக்குப் தடையை இடை நிறுத்தவேண்டும் மாண்புமிகு!"


மாண்புமிகு மாநிலத்தலை, "அவர்களே தடைக்கு இடைக்காலத்தடை கொண்டு வந்துவிட்டார்கள் மத்தியதலைஜீ!"


மத்தியதலைஜி, "பாதுகாப்புப்படையிலிருந்து பொறுக்கி கூட்டத்துள்ளே நாலு பின் லாடங்களைச் செருகிக் கனைக்கவும் கடாசி உதைக்கவும் விட வேண்டும் மாநிலமாண்பூ!"


மாநிலத்தலைமாண்பு, "அப்படியே முன்னுக்கு மூஞ்சியைப் படத்தும் செய்திக்கும் காட்டும் பிரபல விளம்பரநடிகர், பாடகர்களையும் கூப்பிட்டு நீங்களும் பின் லாடங்களின் ஆணிபிடுங்கிகளென்று கூப்பிட்டு மிரட்டலாம்ஜி. முன்னாடி பண்ணியிருக்கிறோம். அற்புதமாக வேலை செய்யும். ஆடியே ஆடியோ விடுவார்கள்ஜீ!"


மத்தியதலைஜி, "அப்படியே பாதுக்காப்புப்படையினருக்கும் துப்பினார்கள் என்ற பேரிலே அடித்து நொருக்கவும் சுபநேரம் குறித்துவிடுங்கள் மாண்புமிகு!""ஊடகக்காரர்களுக்கு ஊட்டச்சத்தும் வண்டிச்சத்தமும் கொடுத்தால், உள்நுழைந்த பின் லாடங்களை நிறுவி விடலாம்ஜீ...." - உற்சாகமாகிறார்."படங்களிலே பின் லாடங்களை வேண்டிய அசந்தர்ப்பங்களிலே உள்நுழைக்கும் வேலையை என் கட்சி போட்டோஸொப் இலாகாதொண்டர்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள். அவர்களிடம் வாங்கி உள்ளூர் ஊடகங்களுக்கு விநியோகிக்கும் தொண்டூழியத்தைமட்டும் மாநிலத்தலைமாண்புகள் தம் கட்சியூடாகச் செய்தாலே போதுமானது."


அதிகாலை மூன்றுமணியாகிவிட்டதால், ட்ரம்ப்ஜி கீச்சிடப்போகிறார். 

மாண்புமிகு ஆளுநர்கள், தத்தம் மாநிலங்களுக்குச் சென்றிறங்கையிலே நாட்டுக்குள்ளே "பயங்கரவாதிகள்" நுழைவதற்கான அரசுத்தடையை எதிர்த்துக் குழுமுகின்றவர்களை விமானநிலையங்களிலே எதிர்கொள்ளவேண்டியிருக்குமோ என்ற பதட்டத்தோடு வெள்ளைமாளிகையிலிருந்து வெளியேறுகின்றனர்.

Saturday, January 28, 2017

இயல்பாதலின் இயல்பு

தை 28, சனி 05:35 கிநிநே

இயற்கை & இயல்பு என்ற பெயரொட்டுப்பெரும்பதாகையின் கீழே எதுவிதமான விமர்சனமுமின்றி அறிவியலை முழுமையாகப் புறக்கணித்து மருத்துவம், விவசாயம், உணவு, வாழ்க்கைமுறைக்குப் பின்னோக்கிப் போதல் அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. ஆய்தலின்றி வெறும் அரசியல், சமூகநீதி, பொருளாதார விருப்புவெறுப்பின், நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே அறிவியலை மறுதலிப்பதும் பழமையை இயற்கையென்ற பேரிலே ஆய்தலின்றி உவத்து ஆரத்தழுவி ஏற்றுக்கொள்வதும் மத அடிப்படைவாதத்தை ஒத்ததாகவே தோன்றுகின்றது.

அரசியல் & சமூகம் சார்ந்தளவிலே சீர்திருத்த, முற்போக்குக்கருத்துகளைக் கொண்டிருக்கும் நண்பர்களும் இவ்வழி புக்குதல் பயத்தினையே தோற்றுகின்றது.

முதலாளித்துவத்தின் கைப்பிடியாகவும் பெருநிறுவனங்களின் பிரதிநிதியாகவும் அறிவியலைக் கண்டுகொள்ளும் மாறாட்டமே இவ்வவநிலைக்கு எம்மைத் தள்ளுகின்றது எனப்படுகின்றது. நமக்குப் பரிச்சயமற்ற நிச்சயமற்ற அனைத்து எதிர்விளைவுகளையும் அறிவியலிலே போட்டுவிட்டு நகர்வது பிற்போக்கிலே நகர்வதன்றி வேறேதுமில்லை. உள்நுழையும் நுழைக்கப்படும் அறிவியலிலே, தொழில்நுட்பங்களிலே விற்பனையாகும் ஆன்மீகத்திலே, இரும்புப்பிடியாகவிருக்கும் சமூகக்கட்டுமானத்திலே எழுப்பும் கேள்விகளைப் போல நிச்சயமாகக் கேள்விகளையெழுப்பவே வேண்டும். ஆனால், "பழமை என்பதற்காக அனைத்தினையும் மறுக்கவும் வேண்டாம்; புதியன என்பதற்காக அனைத்தினையும் ஏற்கவும் வேண்டாம்" என்ற வழக்கினை மாற்றி, "பழமை என்பதற்காக அனைத்தினையும் அரவணைக்கவும் வேண்டாம்; புதியன என்பதற்காக அனைத்தினையும் தள்ளிவைக்கவும் வேண்டாம்" என்றே சொல்லவேண்டியிருக்கின்றது. தொடர்ச்சியாக, அறிவியலையும் தொழில்நுட்பத்தையும் அதிகாரத்தினதும் செல்வத்தினதும் கிடுக்கிப்பிடிகளாக எண்ணித் தள்ளிக்கொண்டேயிருப்பது, எம் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கப்போவதில்லை.

பெருவணிகர், அரசுகளின் பண்டத்திணிப்பின் மக்கள்நலன் சாராத விற்பனைக்கு விளைவான கெடுதலுக்கு நிகரானது அவற்றினை எதிர்ப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு, அறிவியலை வெறும் உள்நோக்குள்ள சதித்திட்டங்களாகமட்டுமே கருதிக்கொண்டு ஆயாமலே தள்ளிவிடுவது.

இதிலே பெருமுரண்நகையென்னவென்றால், பெருநிறுவனங்களின் அழுத்தத்தின்பேரிலே பேரரசுகள் பண ஈட்டினைமட்டும் கருத்திலே கொண்டு, அறிவியலுக்குக் கடிவாளம்போடுகையிலே, அவ்வரசு, நிறுவங்களை எதிர்ப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு, அறிவியலை அவற்றின் வெறும் தரகர்களாகவும் முகவர்களாகவும்மட்டுமே அடையாளம் கண்டுகொண்டு, இருக்கும் சமூகவமைப்பிலே, அதுசெயற்படும் வழிமுறையிலே கேள்விகளுள்ளவர்களும் அறிவியலை ஒதுக்கித்தள்ளுவது.

கற்காலத்துக்குத் திரும்பிப்போகும் வண்டிலுக்கு, இழுத்துச்செல்லும் ஒவ்வாத இரட்டைக்காளைகளாகப் பேரரசுகளும் அதன் எதிர்ப்பாளர்களும் ஆகியிருப்பது, முரண்விந்தை.

உணராதான் சோர்ந்தழிவெய்திடுவான்

தை 25 19:05 கிநிநேநேற்றிரவுவரை ஈழத்திலே காணாமற்போனவர்களுக்காக உண்ணாவிரதம் வட ஈழத்திலே இருக்கின்றாரென்றது பற்றிய செய்தி நானறிய சமூகவலைத்தளங்களிலே வரவில்லை. அதன் பிறகுதான் வரத்தொடங்கியது.


இன்று சல்லிக்கட்டுக்கு ஆதவளித்தவர் இதற்கேன் ஆதரவளிக்கவில்லை என்பது முதல் தமிழ்நாட்டுச்சல்லிக்கட்டுக்கு நாம் ஆதரவளித்தோமே அவர்கள் இந்த உண்ணாவிரதத்துக்கு ஆதரவு தரவில்லையே பார்க்கவில்லையா என்பது போன்ற சில கருத்துகள் ஏற்கனவே பேஸ்புக்கிலே சிலராலே வெளிப்படுகின்றன,


இதன் உள்ளரசியல் புரிந்து கொள்ளமுடியாததல்ல.ஆண்டாண்டுக்குக் காட்சியாத்திரைபோய் குடுமிக்கும் கர்ணலுக்கும் வெகுமானத்தோடு கால்கழுவிக்கொண்டே இப்படியான கேள்வியைக் கேட்கின்றவர்கள் ஒரு பக்கமென்றால், சல்லிக்கட்டு மாணவர்களை உசுப்பிவிடுகின்றார்கள் என்று சொல்லிவிட்டுச் சாகும்வரை உண்ணாவிரதத்தை உசுப்பிக்கொண்டிருப்பவர்கள் மறுபக்கம். தமிழ்நாட்டுக்காக அங்கிராது உணர்ச்சிவசப்பட்ட தமிழ்த்தேசியத்தைச் சல்லிக்கட்டிலே வறுத்தெடுத்தவர்கள் ஈழத்தி... அதாவது ஶ்ரீலங்காவிலிருந்தும் உண்ணாவிரதம் பற்றி எக்கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை; ஆனால், ஆசான்போல, எல்லாம் நடந்துமுடிந்தபின்னாலே, ஆறுதலாக காண்டாவனத்திலே புதிதாக வரிகள் புனைந்து ஆய்வுக்கட்டுரை வரைவார்களென நம்பலாம்.


இங்கே சல்லிக்கட்டுக்கும் காணாமற்போனோருக்கும் போட்டியை வைப்பதிலும் முரணை ஏற்படுத்துவதிலும் மிகவும் மும்முரமாக நிற்கின்றார்கள். இரண்டு புறங்களும் ஒத்த நிலைமைதாம் உண்டு. கடைசியிலே உண்ணாவிரதத்தைக் குழப்புவதிலும் இதே முடிவினையில்லாவிட்டாலுங்கூட, சத்தமின்றிக் கழுத்தைப் பிடித்து நெருக்கும் அழுத்தத்தைக் கொடுத்தலே நடக்கப்போகின்றது. தமிழ்நாட்டின் சல்லிகட்டிலும்விட, ஈழத்தின் காணாமற்போனோரின் பிரச்சனை நிலையின் தீவிரத்தன்மையையும் உள்ளத்துக்கு அண்மித்தவகையிலும் எந்த ஈழத்தவருக்கும் மிகவும் நெருக்கமானது. ஆனால், சல்லிக்கட்டினையும் இதனையும் போட்டிக்கு விடுகின்றவர்களின் அரசியல் மிகவும் தெளிவானது; இயன்றவரை பரந்துபட்ட தமிழ் சார்ந்த நெருக்கமாதலையும் ஒன்றுபடுதலையும் தடுத்தாட்கொல்தல்.


இரு நாட்களின் முன்னாலே சல்லிக்கட்டுப்போராட்டம் முடிக்கப்பட்ட விதமும் அதனை முடிக்க, தமிழக|இந்திய ஆட்சிக்கூட்டாளிகளும் அவர்களின் எண்ணெய்விடப்பட்ட சட்ட, ஒழுங்கு எந்திரங்களும் காட்டிய காரணங்களிலே மிகவும் வெளிப்படையானது, தமிழ்த்தேசியம். மெரினாக்கடற்கரையிலோ கடலிலோ மாணவர்களைத் தமிழக அரசு எந்திரம் அடித்து நொருக்கும்போது, தாங்கிய பதாகைகளிலே விழித்திருந்து கனவுகாணச் சொன்ன அப்துல் கலாம் முகம் தொங்கியபோதுங்கூட, பிரபாகரனின் படங்களையே பேரிந்திய -குறிப்பாக வடநாட்டு ஆங்கில -ஊடகங்கள் முன்னமே தெளிவாகத் தேர்ந்தெடுத்துப் பரப்பிக் காட்டின; ஆதரவு கொடுத்துப் பின்னால், ஒதுங்கிக்கொண்ட பிர|றபலங்களும் சுற்றிவளைத்துத் தமிழ்த்தேசியம் பேசும் சில அமைப்புகளையும் சேர்த்தே தாக்கின(ர்). இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாலான இந்த அலை தணிய முன்னாலே, பெருவிளைவினைக் காணவிடாத புகை மறையமுன்னாலே, காணமற்போன ஈழத்தமிழருக்கான சாகும்வரை உண்ணாவிரதப்போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தராத தமிழக -ஈழத்தின்பால் கரிசனையுள்ள-மக்களை உரசிப்பார்ப்பது, உள்ளரசியல் இல்லாது வேறென்ன? இத்தனைக்கும் புலம்பெயர் ஈழத்தமிழருக்கே நேற்றிரவுதான் செய்தியை வாசித்து, இப்படியாக உண்ணாவிரதம் தொடங்கியிருப்பது தெரிகின்றது. தொடங்கியவர் யார், ஆதரவு தருகின்றவர் யார், முன்வைத்த கோரிக்கைகள் என்ன என்பனகூட இன்னும் முழுமையாக என் போன்ற புலம்பெயர்ந்த & சமுகவலைத்தளங்களிலே குந்தியிருக்கும் ஈழத்தமிழருக்கே தெரியவில்லை. இந்நிலையிலே, சிதறுண்டு இன்னும் சுதாகரித்துக்கொள்ளாத தமிழக இளைஞர்களைப் பார்த்து உண்ணாவிரதத்துக்கு ஆதரவாகப் போராடவில்லை என்று கேட்பது திட்டமிட்ட கள்ளத்தனமே!


அதிலும் இப்படியாகக் குற்றம் சாட்டும் சிலர், அண்மைக்காலத்திலே ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையை வைத்துக் குளிர்காய்கின்றவர்கள் என்று அதே தமிழகத்தின் தமிழ்த்தேசிய ஆதரவாளர்களையும் உசுப்பிவிட்டுக்கொண்டிருக்கின்றவர்கள் என்று சக புலம்பெயர் தமிழ்த்தேசிய ஆதரவாளர்களையும் குற்றம் சாட்டிக்கொண்டிருந்தவர்களே! இன்னும் சிலர் நடப்புகளிலும் தேர்ந்தெடுத்து, சிலவற்றை ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டங்கள் என்பதாகவும் மற்றையவற்றைப் பாசிசத்தை முன்னெடுக்கும் உணர்ச்சிமயப்பட்ட வெறித்தனமென்றும் என்பதாகவும் தம்நிலை சார்ந்து அடையாளப்படுத்தி, அட்டவணைவேறு வகுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள்.


இரு துயர்களிடையே நீரடித்துப் பிளக்கும் துல்லிய கணிப்போடு போட்டி வைத்துப் பார்த்து மக்களிடம் "ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு, மற்றதை மறுதலி" என்று உணர்ச்சிசார்பயமுறுத்தல் செய்வது, "ஓர்ந்திடு சாத்திரப் போர்தனில், உணர்ந்தவன் வென்றிட, உணராதான்
சோர்ந்தழி வெய்திடுவான்" என்று சகுனி தருமனை அழைத்த சூதாட்டமின்றி வேறேன்ன?


ஒட்டவும் சதையில்லாது மிஞ்சின எலும்புக்குத்தான் எத்தனை கழுதைப்புலிகளும் அரிவாள்களும்!