Saturday, April 09, 2005

அகழ் - 2

கணியிடைத் தோய்தல்

கடந்த பத்து நாட்களிலே இன்றைக்குக் கணனியோடு கொஞ்ச(ம்) நேரம் கைவசப்பட்டது. பழம்பெட்டியைக் கிளறிக்கொண்டிருந்தபோது, 1995-1998 ஆண்டுகளிலே 'தகவல்' & 'தரவு' சேகரித்துக்கொண்ட ஒரு முப்பது சின்ன 1.44எம்பி கணிவட்டுகள் அகப்பட்டன. அவற்றைக் கிளறிக்கொண்டிருக்கையிலே, 1997 இலே தமிழ் இணையத்திலே பண்ணிய கூத்துகளிலே சிலவும் கிடைத்தன. அவற்றிலே 1997 ஜூன், ஜூலை, ஓகஸ்ற் இலே உருவாக்க முயன்ற கணனி சம்பந்தப்பட்ட அருஞ்சொற்றொகுதியும் (~2362 சொற்கள்) குடிசார் எந்திரவியல் அருஞ்சொற்றொகுதியும் The Vintage Book of Contemporary World Poetry & சில வலைத்தளங்களிலேயிருந்து ஆங்கிலம் வழியே முழிபெயர்த்த சில பிறமொழிக்கவிதைகளும் அடங்கும்.

சேமியாமற் தப்பிப்போனவற்றிலே 96/97 இலே மயிலை எழுத்துருவிலே வைத்திருந்த என் Thamizh Poem of the Day வலைப்பக்கங்களும் அடங்கும். Netscape இயங்குருக்களினைத் தமிழிலே தர மறுக்கும் வரைக்கும் Netscape இனை மட்டுமே பயன்படுத்தி வந்தேன். ஆரம்பத்திலே Mosaic இலே உலாவிவிட்டு, 95 பின்னரையிலே, Netscape இற்குத் தாவினேன் என்று நினைக்கிறேன். அதுவும், Thamizh Poem of the Day இனைத் தினம் ஏற்றுவது மிகவும் கொடுமை. மயிலையிலே எழுத்துரு உள்ளது என்பதை, மீயுரையின் ஒவ்வொரு வரியிலும் பார்த்துப் பார்த்துப் போட்டு, Netscape 2.0 இலே உயிரை விட்டுக்கொண்டிருந்தேன். வாசிக்கின்றவர்களையும் "ஐயாமார்களே, அம்மாமார்களே, என்றும் மயிலையினையே இந்தப்பக்கத்தினை வாசிக்கமுன்னாலே நாடுங்கள்" என்ற ஆங்கில வரிக்குலவையிட்டு அழைத்த பின்னாலேயே வாசிக்கச் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது. பின்னாலே, Netscape 3.0 தன் பாட்டுக்கே எழுத்துருவினைத் தேரும் வசதி தருமென்று மயிலையினை உருவாக்கிய பேரா. கல்யாணசுந்தரம் அறியத்தந்தார். அப்போது, இட்ட கவி-வதைகளிலே அடங்குவன, 1, 2, 3, 4.

1997 இலே கல்பாக்கம் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களது கணனி அருஞ்சொற்கோவை முக்கியமான சொற்களுக்கு இருப்பதாக எங்கோ வாசித்தேன். சும்மா, பொழுது போவதற்காக, இந்தக் கணிச்சொற்கோவையை, அடிப்படையிலே நான்கு ஆங்கில கணி அருஞ்சொற்கோவை, அகரமுதலிகள் தந்த விபரிப்புகளின் மேலான என் புரிதலை வைத்துக்கொண்டு தினமும் 10~30 சொற்கள் என்கிற விதத்திலே தமிழ் இணையத்துக்கு அனுப்பிக்கொண்டிருந்தேன். கணித்துறைக்கும் எனக்கும் (ஆ)காததூரம். இந்தக்காரியம் என் கைக்கு அப்பாற் பட்ட விடயமென்று, தொடங்கி இரண்டு மூன்று நாட்களிலேயே எனக்குப் புரிந்துவிட்டது. ஆனால், தமிழ் இணையத்திலே கணனி அறிவும் அனுபவமும் உள்ள சில நண்பர்கள் அனுப்பும் சொற்களுக்குச் சரியான கருத்துகளிலே புதிதாகச் சொற்கள் புனைய, ஓரளவுக்கு உருப்படியாகச் சென்றது. எதற்கும் ஓரளவுக்கு ஆழம் தெரிந்த துறையிலே அருஞ்சொற்கோவை உருவாக்குவோமே என்று குடிசார் எந்திரவியல், சுற்றாடலியல் அருஞ்சொற்கோவைகளையும் பிறப்பிக்கத்தொடங்கினால், கிட்டத்தட்ட தனி ஆவர்த்தனம் ஆகி, சோர்ந்து நிறுத்திவிட்டேன்.

பின்னாலே 1999~2000 என்று நினைக்கிறேன். யாஹூகுழுமங்களிலே, (சிங்கப்பூர் தமிழ்_இணையம் நிகழ்ந்த பின்னாலோ, அல்லது உத்தமத்தின் முதலாவது மகாநாட்டினை ஒட்டியோ) கணனி அருஞ்சொற்கோவைக்கான குழுமங்கள் இரண்டு தோன்றின; ஒன்று, எல்லோரும் கருத்துச் சொல்ல; இரண்டாவது பரிந்துரை வல்லுநர் குழுவுக்கானது. கூடவே, கலைச்சொற்களுக்கான குழுமமும்.

இடையிலே ஒரு பகிடியும் உண்டு. ஹொங்கொங்கிலிருந்து (பப்டிஸ் பல்கலைக்கழகத்தினையோ அல்லது சீனப்பல்கலைகழகத்தினையோ சேர்ந்த) தமிழினைத் தாய்மொழியாகக் கொள்ளாத-ஆனால், சொல்லாக்கத்திலே ஆய்வுசார்ந்து ஈடுபடும் பேராசிரியர் ஒருவர், மைக்ரோஸொப்ட் சம்பந்தப்பட்ட சொற்களுக்கு மட்ராஸ் பாஷையிலே பகிடியாகத் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த சொற்களைத் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு, எங்கோ அகப்பட்ட என் முகவரியினைக் கொண்டு அவை குறித்து என்னிடம் கேட்டிருந்தார். தவறான ஆளிடம் கேட்டீர்களென்று தடாலென்று காலிலே விழுந்து உண்மையைச் சொல்லிவிட்டு, இந்தச்சங்கதிக்கெல்லாம் தமிழ், தொழில்நுட்பம், அவற்றிடையேயான எண்ணியப்பிளவினைப் பொருத்தும் வகை, தேவை எல்லாம் புரிந்த சரியான ஆளென்று எப்போதும் நான் கருதுகின்ற மணி. மு. மணிவண்ணனிடம் கையைக் காட்டிவிட்டு ஓடிவிட்டேன். அண்மையிலே, அந்தப்பேராசிரியர் ஒரு தமிழ்_இணைய மகாநாட்டிலே ஒரு கட்டுரை வைத்திருந்ததைக் காணக்கூடியதாக இருந்தது. இதன் பின்னாலே, ஆங்கிலக்கணிச்சொற்களை இணையத்திலே பிரித்து இட்டு, அதற்கான தகுந்த தமிழ்ப்பதங்களை வாசகர்கள் இடும்படி ஒரு தளம் வந்தது. சென்னை தமிழ் இணைய மகாநாட்டின் விளைவாக தரத்துக்குத் தாவிய தாப், தாம் எழுத்துருக்களினைத் தாங்கிப்பிடித்ததால், எண்ணியப்பிளவினையே வைத்திருக்கும் என்ற எண்ணத்தைத் தந்த சென்னைக் கணிச்சங்கத்தின் ஆண்டோ பீற்றரினது என்று ஞாபகம் (இந்த இணைப்புக் கட்டுரையை எழுதிய அருணா ஸ்ரீனிவாசனும் இப்போது தன் கட்டுரையிலே சொல்லப்படாத யூனிகோட்டிலே நடக்கிறார் ;-) காத்திருந்தவன் காதலியை நேற்று வந்தவன் கொண்டு போனான் என்கிற மாதிரி, தாப்/தாம், அதன் எதிரி தகுதரம் என்ற தஸ்கி எல்லாமே எங்கேயோ இருந்து இட ஒதுக்கீடு கொடுத்தவர்களின் யூனிகோட் போட்ட விதிக்கேற்ப ஆட வேண்டியாகிப் போய்விட்டன);

இதன் பின்னான காலத்திலே, கணிச்சொல்லாக்கங்கள் பெருமளவிலே பொழுதுபோக்குக்கான இணையக்கைத்தொழிலாகப் போய்விட்டதாலும், யானையின் வேலையைப் பூனை பார்க்காமல் இருக்குமிடத்திலே இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சுகமே என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டதாலும், இந்த விளையாட்டுக்குப் போவதில்லை. தனிப்பட, இன்னொரு காரணமும் உண்டு. தமிழ் இணையத்திலே இப்படியாகச் சொற்கள் அனுப்புவதைக் கண்ட தேசிகன் ஒரு முறை, சுஜாதாவிடம் இவற்றினைக் கொடுத்துக் கருத்துக் கேட்கமுடியுமென்று சொன்னார். சுஜாதா மீதான என் அபிப்பிராயம் குழப்பமானது (கிட்டத்தட்ட, அந்தச்சமயத்திலேதான், கோவர்தனன் சுஜாதாவைப் பற்றி எழுதியதுக்கு, அடித்துச் சாத்தி எழுதியிருந்தேன்). கூடவே, கணிச்சொற்கள் ஆக்குவதிலே பங்கு கொண்ட ஒரு நண்பரிடம் கேட்டேன். "கொடுத்துத்தான் பார்ப்போமே" என்றார். பிறகு தேசிகனிடம் கொடுப்பது பற்றி பேசினேனா என்று ஞாபகமில்லை. அவரும் சுஜாதாவிடம் கொடுத்தாரா என்பது குறித்தும்; ஆனால், சில மாதங்களின் பின்னால், கணையாழியின் கடைசிப்பக்கத்திலே, சுஜாதாவின் குறிப்புகளிலே, ஒரு பல்மருத்துவபீடத்துவிழாவிலே கலந்து கொண்டது குறித்து எழுதியதிலே, "அடிநுனி தெரியாமல் கலைச்சொற்கள் ஆக்கிவிட்டு, கொண்டா பரிசை என்று நிற்கிறார்கள்" என்பது போன்ற ஒரு தொடர் இருந்தது. விடாமலே கணிப்பொறி என்று பிடித்துக்கொண்டு தொங்குகின்றவரிடமிருந்து 'எனக்கான தொப்பியோ' என்ற காகம் இருக்கப் பனம்பழம் விழுந்த சந்தேகத்திலே அருஞ்சொல்லாக்கம் விட்டதுதான் விட்டது. என்றாலும், 1999 இலே யாஹூ குழு தொடங்கியும் நகராமல் நிற்கும் சூழலியல் அருஞ்சொற்கோவையிலே கையை வைக்க அவ்வப்போது அவா எழுவதுண்டு.

கீழே, முதலாவது தொகுதி அனுப்புகையும் இடையிலே அனுப்பிய ஓர் அனுப்புகையும் கடைசி அனுப்புகையும். இன்றைக்குப் பார்க்கும்போது சொல்லாக்கியிருக்கிறேனா அல்லது சொற்றொடராக்கி இருக்கிறேனா என்பதையிட்டும் தெரியாச்சிங்களம் பிடரிக்குச் சேதம் என்பதையிட்டும் சிரிப்புத்தான் வருகிறது. இவற்றினை வாசிக்கின்றவர்களுக்கும் வரக்கூடும்; வரவேண்டும்.

நீதி: கழுதை அழுக்குப்பொதிதான் சுமக்கவேண்டும்; உப்புமூட்டையல்ல.

'05 ஏப்ரில், 09 04:04 கிநிநே.

=====================
98 June 03 _
a-b roll editing : ஏ-பி சுருள் சீர்படுத்தல் (edit-exact tamil??)
abacus : கணிச்சி(?)
abend (abnormal end)/crash/bomb: அசாதாரணமுடிவு
abnormal termination : அசாதாரணஇடைநிறுத்தம்
abort : சிதைவு
abscissa : எக்ஸ் அச்சு (is அச்சு direct tamilization of axis?)
absolute address/machine address : திட்டமான/முழு(மையான) முகவரி
absolute call reference : சாராக் கல மேற்கூற்று(இடம்)
absolute coding : திட்டமான சங்கேதமிடல்
absolute value : சாராப் பெறுதி (முழுமைப் பெறுதி?)
absolute vector : சாராக் காவி (தனிக்காவி?)
abstract class : சூக்கும (? எண்ணவுருவிலான) வகுப்பு
abstraction : சூக்குமப்படுத்தல்
accelerator : ஆர்முடுக்கி
accelerator board : ஆர்முடுக்கிப்பலகை
accent : ஒலித்தொனிப்பு (உச்சரிப்பு -pronunciation?)
acceptance test : அனுமதிச் சோதனை
access : அணுகல்/கிட்டுதல்
access arm : அணுகு கருவி/உபகரணம்/ஆயுதம்(?)
access charge : அணுகற் கூலி
access code : அணுகு சங்கேதம்
access control : அணுகல் கட்டுப்படுத்துகை
access hole : அணுகு துளை
access light : அணுகல் (தெரிவிப்பு) ஒளி/மின்விளக்கு
access mechanism : அணுகு பொறிமுறை
access method,
Tape : நாடா அணுகு முறை
Disk : தட்டு அணுகு முறை
communications : பரிமாற்ற/தொடர்பு அணுகு முறை
access monitoring : அணுகல் கண்காணித்தல்
accessory card: உதிரி(உபரி) அட்டை
access priviledges : அணுகு வழங்குரிமைகள்
access system menu : அணுகு முறைமை தேர்வுப்பட்டி(யல்)
access time : அணுகல் நேரம்
account number : கணக்கு இலக்கம்
accounting package : கணக்கிடற் (மென்) பொதி
accounting machine : கணக்கிடு பொறி
36

Ref:
1. Computer Dictionary and Handbook (Third edition), 1982, Charles J. Sippl and Roger J. sippl; Howard W. Sams & Co.
2. The Computer Glossary (Fourth edition), 1989, Alan Freedman; AMACOM.
3. QUE's Computer User's Dictionary (Thrid edition), 1992, Bryan Pfaffenberger; QUE.
4. Webster's New world Dictionary of Computerterms (fourth edition), 1992, Compiled by Donald Spencer;Prentice Hall.

97 Aug 01
கணினி சார் சொற்தொகுதி 60 (97 ஓகஸ்ட் 01)
computer related glossary 60 (97 August 01)

* தொடங்குவதற்கான வெறும் முன்வைப்புகள் மட்டுமே இவை; திருத்தங்கள்/மாற்றுக்கள் வரவேற்புக்குரியனவும் நன்றிக்குரியனவுமாகும். கலந்துரையாடல் நிகழ்ந்தபின்,தமிழிணைய நண்பர்களில் யாராவது ஒருவர் குறிப்பிட்ட சொல்லின் மீதான முடிப்புத் சுருக்கத்தொகுப்பினையும் (closing summerisation) இறுதிஏற்றுக்கொள்வையும் (Final accepted selection) தருவார், நடைபெறும் கலந்துரையாடலின் அடிப்படையில். இடையே ஏதாவது சொற்கள் விட்டுப்போயிருப்பின், தயைகூர்ந்து சுட்டிக்காட்டவும்.

** I am not including the alternatives proposed during the discussion as they will be put forward to tamil.net in seperate lists after the finalization by any of the volunteering tamil.netters.
Each word will go through at least 2 mails in this 'finalisation' process.
The first mail is called (Final proposal) as 'Finalisation
proposal - nn' with all the words that have been concluded after discussion
(or மௌனம் சம்மதம் principle). 15 days after posting it after any further
discussions on words that have been 'concluded', the 'Final Draft - nn'
maintaining the same number as that of proposal will be posted.
Definitions are posted if they are needed during the discussion process.

C
canonical - card verifying
--------------------------

canonical : நெறிமுறைவடிவ/ஏற்புடைவடிவ/ஏற்புடைத்தர(வடிவ)/கட்டளைப்படுத்தப்பட்ட(வடிவ)(Def.: A regular, standard, or simplified form of an expression or schema)
canonical synthesis : நெறிமுறைவடிவ/ஏற்புடைவடிவ/ஏற்புடைத்தர(வடிவ)/கட்டளைப்படுத்தப்பட்ட(வடிவ) கூட்டுச்சேர்ப்பு\கூட்டுருவாக்கம்
canonical schema : ஏற்புடைவடிவத்திட்டம்
CAP (Computer-Aided Publishing) : கணினி உதவு பிரசுரித்தல்
capacitance : (ஏற்றக்)கொள்ளளவம்
capacitor : கொள்ளளவி
capacitor storage : கொள்ளளவிச் சேமிப்பு
capacity : 1.கொள்ளளவு
capacity, channel : கொள்ளளவு, அலை(வரிசை)ஓடு
capacity, circuit :கொள்ளளவு, சுற்றுக்
capacity, output :கொள்ளளவு, வெளியீட்டு;வெளிவரு
capacity, processing :கொள்ளளவு, செயற்படுத்து
capacity, register :கொள்ளளவு, பதிவேட்டு\பதிவி
cap height : முதன்மை\தலை(மை) த்தூரம்\த்தொலைவு\உயரம் (Def.: The height of a capital letter from the baseline)
caps : தலை(மை எழுத்துக்)கள் \ முதன்மை எழுத்துக்கள்
Caps Lock key : தலைகள் பூட்டிடு\உயிர்ப்பிடு\சிறையிடு விசை\சாவி
capstan : (நாடாச்)žர்சுழல்தண்டு(Def.:The rotating shaft on a magnatic-tape handling unit which is used to impart uniform motion to the magnetic tape when engaged)
capture : கைப்பற்றுகை\சிறையிடுகை
capture (of data) : (தரவுகளின்\தகவல்களின்) கைப்பற்றுகை\சிறையிடுகை
CAR (Computer Assisted Retrieval) : கணினி உதவிட்ட மீளெழுப்பல்
carbon ribbon : கரிப்பதிவு நாடா
card : அட்டை
card, binary :அட்டை, ஈரெண்
card cage : அட்டைக்கூடு
card cage, microcomputer :அட்டைக்கூடு, நுண்கணினி
card cage, standard :அட்டைக்கூடு, கட்டளைப்படுத்தப்பட்ட
card code :அட்டை குழுஉ(க்குறி)
card code, OCR-A : அட்டை குழுஉ(க்குறி), ???(Def.: The standard marking approved by the National Retail Merchants Association (NRMA))
card column :அட்டை நிரல்
card, CPU (Central Processing Unit) : அட்டை, மைய செயற்படுத்து ஒற்றையம்\பிரிவு
card cycle :அட்டை ச்சுழற்சி\சுற்று\வட்டம்\வட்டச்செய்கை
card data recorder :அட்டைத் தரவு\தகவல் பதித்துக்கொள்வி\(For this, better to have) பதிவி
card field : அட்டைக் களம்
card, Hollerith :அட்டை, 'ஹொல்(—)லரித்' (Def.: A common name for the standard punched card 3.25 by 7.375 inches, usually divided into 80 columns of punch hole sites)
card hopper : அட்டை தத்தி\தாவி
card image :அட்டைப் படிமம்\பிம்பம்
card, magnetic :அட்டை, காந்த
card mag stripe reader : அட்டை(க்) காந்த வரி(யிடு) வாசிப்பி
cardinality : முதன்மைத்துவம் / முதன்மை நிகழ்வு / வகுப்பு நிகழ்வு(Def.: In object-oriented programming, the number of instances that a class may have;the number of instances that participate in a using class relationship)
cardnal number : கொள் எண் / வகுப்புநிகழ் எண் / முதன்மை எண்
card, printed-circuit :அட்டை, பதிப்பிட்ட-சுற்று
card, punch : அட்டை துளைப்படுத்து\துளையிடு
card reader :அட்டை வாசிப்பி
card reader, mark sense :அட்டை வாசிப்பி, குறி உணர்
card row :அட்டை நிரை
card verifying : அட்டை சரிபார்\உறுதிப்படுத்து\உறுதிகாண்\சரிகாண்

46(T=1579)

# Technical definition based தமிழ்ச்சொல், rather than direct translation ----
Additional suggestion for yesterday's one:
Candidate : அபேட்சகர்

Ref:
1. Computer Dictionary and Handbook (Third edition), 1982, Charles J. Sippl and Roger J. sippl; Howard W. Sams & Co.
2. The Computer Glossary (Fourth edition), 1989, Alan Freedman; AMACOM.
3. QUE's Computer User's Dictionary (Thrid edition), 1992, Bryan Pfaffenberger; QUE.
4. Webster's New world Dictionary of Computerterms (fourth edition), 1992, Compiled by Donald Spencer;Prentice Hall.

தோழமையுடன்,
இரமணி.

=====
98 Jan 01
(2362)

COM (Computer Output Microfilm/Computer Output Microfilmer/Computer Output Microform/Computer Onto Microfiche/Computer Output Microfiche): கணினி வெளியீட்டு நுண்(புகைப்)படலம் (கவெநு)
combination, bit: சேர்க்கை, துண்ட(ம்)
combination, forbidden : சேர்க்கை, தடுக்கப்பட்ட\விலக்கப்பட்ட\மறுக்கப்பட்ட(syn.-character, illegal=எழுத்துரு, சட்டவிரோத/முறையற்ற)
combination hub: சேர்க்கை மைய(ம்/) அச்சு
combination logic: சேர்க்கைத் தர்க்கம்
combinatorial explosion:
combinatorics:
combined read/write head:சேர்க்கை வாசிப்பு\எழுது தலை\சிரம்
combiner: சேர்ப்பி
COM/computer application: கவெநு/கணினி பயன்பாடு
COMDEX:
COM indexing:கவெநு (சுட்டிப்)பட்டியலிடல்
comma-delimited file: காற்புள்ளி-வரையறுக்கப்பட்ட கோப்பு
command: ஆணை
command button: ஆணைத் தறி/விசை
command chaining: ஆணை சங்கிலியிடல்/சங்கிலிப்படுத்தல்
command-chained memory: ஆணை-சங்கிலியிடப்பட்ட ஞாபகம்
command character: ஆணை எழுத்துரு
command check, illegal: சோதனை\சரிபார்ப்பு, தடுக்கப்பட்ட-சேர்க்கை(syn.- check, forbidden-combination)
command check, improper: சோதனை\சரிபார்ப்பு, தடுக்கப்பட்ட-சேர்க்கை(syn.- check, forbidden-combination)
cpmmand check, unused: சோதனை\சரிபார்ப்பு, தடுக்கப்பட்ட-சேர்க்கை(syn.- check, forbidden-combination)
command control program: ஆணை கட்டுப்படுத்து திட்டநிரல்
command decoder: ஆணை சங்கேதமகற்றி
command double word: ஆணை இரட்டைச் சொல்
command driven program: ஆணை செலுத்து\முடுக்கு திட்டநிரல்
command-driven software: ஆணை செலுத்து\முடுக்கு மென்பொருள்\மென்னுடலி
command functions: ஆணை இயக்கங்கள்
command,illegal: ஆணை, முறையற்ற\சட்டவிரோத
command key: ஆணை விசை\திற(வு)கோல்
command language: ஆணையிடு மொழி
command-line operating system: ஆணை-வரி இயக்கு (ஒழுங்கு) அமையம்
command list: ஆணைப் பட்டியல்
command menu: ஆணை (வகைப்)பட்டியல்
command mode time sharing: ஆணை நிலை(முனைப்பு) நேரப் பகிர்வு
command pointer: ஆணை சுட்டி
command processing: ஆணை செயற்படுத்தல்\பக்குவப்படுத்தல்
command processor: ஆணை செயற்படுத்தி\பக்குவப்படுத்தி
commands, system (time sharing): ஆணைகள், (ஒழுங்கு) அமையம் (நேரப் பங்கிடுதல்)
command, transfer: ஆணை, இடமாற்று
command tree: ஆணை மரம்
command, unused: ஆணை, பயன்படுத்தப்படா
comment: கருத்துக்கூறல்
common assembler directive : பொது\வழமையிலிரு\நடைமுறையிலிரு பொருத்தி வழிகாட்டி
COmmon Business Oriented Language (COBOL): பொது வியாபாரம் திசைப்படுத்தப்பட்ட மொழி [கோ(þ)ப(‘)ல்]
common carrier: பொதுக் காவி
common carrier telecommunications: பொதுக்காவி தொலைத்தொடர்புகள்
common error: பொது வழு
common field: பொதுக் களம்
common hub: பொது மைய(ம்\) அச்சு
common language: பொது மொழி
common language, OCR (Optical Character Recognition): பொது மொழி, (ஒளி உரு அடையாளம் காணுகை)
common machine language: பொதுப் பொறி மொழி
common storage: பொது சேமிப்பி
communality : பொதுமை இரு தன்மை \ சமூகப்படுதன்மை
communicating: தொடர்பு கொள்ளுகை
communicating word processors: தொடர்புகொள் சொல் செயற்படுத்திகள்\பக்குவப்படுத்தி
communication: தொடர்புகொள்கை
communication channel: தொடர்பு கொள் அலை(வரிசை)
communication, data: தொடர்பு கொள்கை, தகவல்\விபரம்\தரவு
communication data systems: தொடபு கொள் தகவல் அமையம்
communication link: தொடர்புகொள் இணைப்பு
communication, real-time processing: தொடர்பு கொள்கை, நிகழ்நேர செயற்பாட்டு
communications and inquiry systems: தொடர்புகொள் மற்றும் விசாரணை அமையங்கள்
communications, audio: தொடர்பு கொள்கைகள், (கேள்) ஒலி
communications buffer: தொடர்பு கொள்கைத் தாங்கி
communications channels: தொடர்பு கொள்கை அலைவரிசைகள்
communications codes: தொடர்பு கொள்கை குழு உக்குறிகள்
communications control character: தொடர்புகொள்கை கட்டுப்படுத்து (எழுத்து) உரு
communications control unit: தொடர்புகொள்கை கட்டுப்படுத்து அலகு
communications controller, multiprotocol: தொடர்புகொள்கை கட்டுப்படுத்தி, பல் வரையிடு (ஒழுங்கு)முறை
communications device, input/output: தொடர்புகொள்கை கருவி, உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு
communications, executive:தொடர்புகொள்கை, நிறைவேற்று
communications interface:தொடர்புகொள்கை இடையுறுமுகம்
communications link:தொடர்புகொள்கை இணைப்பு
communications monitors:தொடர்புகொள்கை காண்திரைகள்
communications parameters:தொடர்புகொள்கை குணகங்கள்
communications processor:தொடர்புகொள்கை செயற்படுத்தி\பதப்படுத்தி
communications program:தொடர்புகொள்கை திட்டநிரல்
communications protocol:தொடர்புகொள்கை வரையிடு (ஒழுங்கு)முறை \ வரைமுறை
communications satellites:தொடர்புகொள்கை உபகோள்கள்
communications server:தொடர்புகொள்கை பரிமாரி
communications settings:தொடர்புகொள்கை அமைப்புக்கள்
communications software:தொடர்புகொள்கை மொன்பொருள்\மென்னுடலி
communications processing:தொடர்புகொள்கை செயற்படுத்தல்\பக்குவப்படுத்தல்
communications system:தொடர்புகொள்கை (ஒழுங்கு) அமையம்
communications systems, standard:தொடர்புகொள்கை (ஒழுங்கு) அமையங்கள்
comp: பதி(ப்பு)வடிவம் பார்ப்பி /பதி(ப்பு) வடிவம்
Compact Disk (CD): செறிதகடு
Compact Disk-Interactive (CDI): செறிதகடு- இடைச்செயலுறு
compacting, storage: செறித்தல், சேமிப்பு
compaction: செறிவுறுத்தல் / செறிவு /செறிப்பு/ அடர்வு
compaction, curve fitting: செறிவு, வளையி பொருத்து
compaction, curve-pattern: செறிவு, வளையி-ஒழுங்கு(று)
compaction, data: செறிவு, தகவல்\விவரம்\தரவு
compaction, floating-point: செறிவு, மிதப்புப்புள்ளி
compaction, frequency-analysis: செறிவு, மீடிறன் - அலசு
compaction, incremental: செறிவு, அதிகரி(க்கும்)
compaction of file records: கோப்பு \ ஏட்டுப் பதிப்புகளின் செறிப்பு
compaction, slope-keypoint: செறிவு, சாய்வு- திறவுப்புள்ளி \ முக்கியபுள்ளி
compact keyboard: செறிவு தறிப்பலகை \ விசைப்பலகை
compander: ஒலித்தெளிவு அழுத்தி \ திருத்தி \ மிகைப்படுத்தி
companion keyboard: தோழமை தறிப்பலகை \ விசைப்பலகை

3 comments:

டிசே தமிழன் said...

பெயரிலி, பிரயோசனமான கட்டுரை இது. இன்னும் 23 ஆங்கில எழுத்துக்கள் மிச்சமிருக்கின்றனவே? தமிழ் அருஞ்சொற்களுக்கான தேடல் தொடர, வாழ்த்துக்கள்.

-/பெயரிலி. said...

டிஜே,
நன்றி; முயற்சிக்கலாம். இப்போது சாம்பார்த்தனமாக ஒரு கேள்வி; உங்கள் கல்யாணவாழ்க்கை எப்படியாகப் போகிறது? ;-)

டிசே தமிழன் said...

பெயரிலி, கல்யாண வாழ்க்கை 'அந்த மாதிரி' போகின்றது :-). தமிழ்ச்சொற்களுக்கான அருஞ்சொற்றகராதி மாதிரி, மணமுடித்தபின் தம்பதியினருக்கான சமரசங்களுக்காய் ஏதாவது அகராதி எழுதப்பட்டிருக்கின்றதா என்று தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன். உங்களின் சேமிப்புப்பட்டியல் இது குறித்து ஏதாவது இருந்தால் அனுப்பிவிடவும் :-).