Thursday, April 19, 2007

துளிர்- 74


Naturalization


'07 ஏப்ரல் 19, வியாழன் 14:25 கிநிநே.
பாமிங்டன், கனடிகட் மாநிலம், ஐ.அ.நா

2 comments:

Pot"tea" kadai said...

நன்று.

என்ன மரம்?

-/பெயரிலி. said...

வீட்டு வாசலிலேதான் நிற்கிறது; ஆனால், பெயர் தெரியவில்லை :-(