Sunday, September 23, 2012

நம்மள்கி லிங் ஒன்லி குட்பான்

நம்மள்கி லிங் ஒன்லி குட்பான்.
ரைட்டா ராங்கா நிம்மள்கீ பாத்துப்பான்


http://www.luminous-lint.com/app/photographer/William_Louis_Henry__Skeen/A/

Names:
Other: J. Parting (Columbo) - Photographic studio
Other: S. Slinn & Co, (Columbo)
Other: Skeen & Co.
Other: W.L.H. Skeen & Co.
Other: William L.H. Skeen
Joint: Skeen & Co. 
Active:  Ceylon
Gender:  Male


Commercial photographer active in Ceylon (1860-1903). The firm of W.L.H. Skeen & Co. became the most successful in Ceylon by the 1870s and continued on under a number of different managers until about 1920.

William Skeen started in Ceylon as the first officially appointed Government Printer 1849-1873. During this time, in 1860, he purchased the existing photographic studio of J. Parting in Colombo for his son, William Louis Henry Skeen. W.L.H. Skeen, who trained at the London School of Photography, did not arrive in Colombo until 1862 so it is unclear who was running the the Parting Studio during this time. William Skeen snr. wrote two books that were illustrated with his son‘s photographs, ‘The Knuckles and Other Poems‘ (1868) and ‘Adam‘s Peak‘ (1870). The studio in Colombo traded under the name S. Slinn & Co (William‘s mother‘s name was Sarah Slinn) until 1868 when it became W.L.H. Skeen & Co. W.L.H. Skeen‘s brother Frederick Albert Edward Skeen arrived in Ceylon in 1878 and he ran a studio under the W.L.H. Skeen name in Rangoon from 1887 although there is no record as to when this studio was opened. In 1891 another studio was opened in Kandy, Ceylon.

PLEASE NOTE: It is unclear if W.H.L. Skeen took all the photographs himself and we would welcome any further research on photographers that worked for W.L.H. Skeen & Co. and the years they did so. As soon as we are able to distinguish different photographers we will include the details here. (January 2007)

[Take care not to confuse with his father: William Skeen (1822-1872)]

10 comments:

வருண் said...

I understand that he brought the photo from ta.wikipedia. I am not sure whether you are blaming him for that. He should not be blamed for that.

In any case, his post tries to show that "low-class" hindus (according to hindu-****-ism caste system) were not allowed to cover their body properly. Their dress-code is instructed by higher-****ing- calss!

* It did happen or NOT?

* Are you denying that fact?

* Are you telling me that it was not the case in southern tamilnadu and kerala?

* Did Hiduism treated all caste equally and all women equally?

* I would appreciate if you clarify that part!

* If you dont care about that part of his post, PLEASE STATE that clearly too!

When you try to make him look lie a liar, please clarify which part you are saying as LIE!

-/பெயரிலி. said...

No I am not blaming him for adding the photos. Actually I pointed out the same issue in Facebook to another person three weeks back.

I you had read my posts and comments (even the one that namaLki allowed), you would have understood what I said. He makes him vulnerable for his opponents by adding unauthentic photo documents. That's all.

However he did not allow number of my comments on this issue, and tries to claim these photos are authentic when it comes to the problem he speaks. More than all he goes on condemning the lankan site they appeared as a pornographic site/escort site. a little search would have shown him or anyone these photos are really from Skeen & Co (father & sons) and very similar photos can be seen with the red ink written artifacts' info. Even Skeen & Co's photos for my search are shown documented in Cambridge library (google it)

I do not like his adamant trashing and bashing anything that he can not agree as "escorting & pornographic" while his site thrives on them. Further he has started to blame me as from the caste point of view while not allowing some of my comments that I posted on my blog comments

Otherwise, I read about thOLsElaippOrAttam in early 90's. People who know me very well know where I stand. Ask yO. thiru for the fact.

-/பெயரிலி. said...

/When you try to make him look lie a liar, please clarify which part you are saying as LIE!/

When you try to defend him, first read what I have written before jumping into your own conclusions.

And do not tell me what to do when you don't even bother to read what I have written

Thanks.

வருண் said...

***When you try to defend him, first read what I have written before jumping into your own conclusions.

And do not tell me what to do when you don't even bother to read what I have written***

***நம்மள்கி லிங் ஒன்லி குட்பான்.
ரைட்டா ராங்கா நிம்மள்கீ பாத்துப்பான்***

* இதுதான் உங்கள் பதிவு! இதில் லின்க் கொடுப்பான் என்றும் அது தவறு என்றும் சொல்றீங்க! இதைப் படிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

அதன் பிறகு நீங்க கொடுத்து இருப்பது யாரோ, எதோ ஒரு புகைப்படத்தை "அனலைஸ்" செய்வது.

அதாவது நம்பள்கி கொடுத்த புகைப்படம் தவறானது என்று.

சரி, இது ரெண்டும் நிச்சயம் எனக்குப் புரிந்தது. அது தவறானது இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை!

-------

ஆனால் உங்க பதிலில், இது போக நீங்க நெறைய விடயம் சொல்லி இருக்கீங்க!

என் அறியாமையால், என் மடமையால் எழுந்த கேள்வியால்தான் பல விடயங்கள் (போர்னோக்ராஃபி போன்ற எழுத்தும், அதை நீங்கள் ரசிக்கவில்லை என்றும் மற்றும் உங்க பின்னூட்டங்கள் வெளிவரவில்லை) தெளிவு படுகின்றன.

நான் மட்டுறுத்தலை அகற்றுங்கள் நம்பள்கி என்று முன்பே அவரிடம் கேட்டுள்ளேன்.

மற்றபடி இது நீங்களாச்சு, அவராச்சு!

உங்கள் தெளிவான பதிலுக்கு நன்றி! :)

-/பெயரிலி. said...

மன்னிக்கவேண்டும் வருண்.
நீங்கள் நான் ஞாயிறனென் பதிவிலே போட்டிருந்த இப்பின்னூட்டத்தைக் கண்டிருப்பீர்கள் என்று எண்ணியே எழுதினேன்.
காண்க:
http://wandererwaves.blogspot.com/2012/09/blog-post.html?showComment=1348446764886#c8407050656424303199

வருண் said...

I guess I get the picture now! Thanks! :-)

வருண் said...

Lately I learnt that some responses go to "spam" box in blogspot websites like the one I use! I dont know how it works in other websites like nambalki.com and all. I hardly know what happened your response which he did not publish. But, if nambalki is honest, as he claims, there is a possibility that your response would have gone into the "spam" box without his knowledge. But I dont know that for sure. :-)

-/பெயரிலி. said...

Thanks for understanding.
This type of misunderstanding always happens.
I have seen such situations in other issues too. It actually helped the opponents to discard even the right causes and the arguments by diverting the issues.

வருண் said...

***It actually helped the opponents to discard even the right causes and the arguments by diverting the issues.**

To finalize this story.. I did write a response and posted in his blog describing about the "spam box".

He did not publish that response, which is harmless. He was telling some "bs" for not publishing that! Now I have to conclude that I was stupid and ignorant to believe his statement that he did publish all the responses you posted there.

Now, I have to say, he did not publish your earlier on purpose and pretending that he did not receive any such! You could call him a LIAR, I agree now! :)

It takes a while to learn about people in the faceless world. But truth always have a LONG LIFE! :))

-/பெயரிலி. said...

;-)
பெயரைப் பெயரிலி முகமிலி என்று வைத்துக்கொண்டு மூஞ்சியைக் காட்டிக்கொண்டிருக்கும் நம்மை என்ன சொல்வது!! ;-)