Monday, June 11, 2007

படிமம் - 197

Waiting for the omnipresent nonesistence
 
'07 ஜூன் 11

1 comment:

தமிழ்நதி said...

இந்தப் படத்தைப் பார்க்கும்போது ஏனோ கவலையாக இருக்கிறது. தனிமையும் அயர்ச்சியும் சூழ அமர்ந்திருப்பதுபோல...