Thursday, May 10, 2007

சிதறல் - 122


Hanging Garden
அடிப்படைப்படம்: '07 மே 10 வியாழன்
களம்: மார்க் டுவைன் வீடு முன்றல், ஹார்ட்போர்ட், கனடிக்கட்

2 comments:

Anonymous said...

looks better with the effect

--FD

-/பெயரிலி. said...

அது மப்புல புடிச்சதுங்கண்ணா. அதுதாங்கண்ணா இந்த எபக்டுங்கண்ணா